Sultânî-Yegâh Makaminda Eserler (218 Eser)

Neden böyle ayrı düştük İsmail Demirkıran
Nice bir eşk-i firâkınla pür olsun gözümüz İsmail Baha Sürelsan
Nice konuk gelip geçti nicelere handı gönül Fethi Karamahmudoğlu
Niçin bülbül figan eyler figanı her zaman eyler Muallim İsmail Hakkı Bey
Nihan ettim seni sînemde ey meh-pâre cânımsın Dede Efendi
Niye sevdim seni bilmem ne kadar yandı gönül Amir Ateş
O beyaz bir kuştu uzun kanatlı Mahmut Yivli
O siyah gözlerinin bakışını özledim Necip Mirkelâmoğlu
O terkedip gitti diye insan böyle üzülmez ki Nihat Adlim
Öfkelenmiş nazlı yârim eylemez kâr yalvarış Rüştü Eriç
Ömrümün şu kışında bana bir yaz getirdi Suphi İdrisoğlu
Önce bahar dolu şarkılarıma konup yanlarına aldılar beni Fethi Karamahmudoğlu
Öyle güzel böyle güzel en güzel kim söyle güzel İlgün Soysev
Özledikçe seni uzayan yollar gönülden gönüle kördüğüm olur Ertuğrul Ottekin
Peymâneme mehtâb süzülüp dolduğu akşam Emin Ongan
Rûhum sana âşık sana hayrandır efendim Mahmut Bilki
Rûhumda ateş saçan bir âleme giderim Yüksel Kip
Rüzgâr gibi geçer yıllar bir geçti mi dönmez başa Niyâzi Şengül
Rüzgâr olsam sırma saçlar üstüne Nihat Adlim
Sabah güneşi gibi doğdu aşkın içime İsmail Demirkıran
Saçının telleri göğsünde perîşân yaraşır Münir Nûrettin Selçuk
Saçlar dökülüp omzuna güllerle donanmış Yılmaz Karakoyunlu
Şâd eyledi can ü dilimi şâh-i cihânım(rûh-i revânım) Dede Efendi
Sandalla gezerken seni gördüm de beğendim Yesârî Asım Arsoy
Şanslıyım aşktan yana Suphi İdrisoğlu
Şarkılar anlatır eski bir sevdâ Hüseyin Soysal
Sen başıma taç gönlüme sultan olacaksın Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş
Şen bir gönül aradım günlerce senelerce Zeki Duygulu
Sen gözleri bahar sen saçları hazan dünyâ güzeli Suphi İdrisoğlu
Sen ne güzel beldesin Niyâzi Şengül
Sen sanmadığın yerde birden açıla perde Selâhattin İçli
Sen şarkı söylediğin zaman mevsimler değişir gibi kımıldardı içim Münir Nûrettin Selçuk
Sen solmayan bir çiçeksin dalında Erdinç Çelikkol
Sende insaf yok mudur gönlüm perîşân haldedir Bahri Altıntaş
Senden gelir baharın hiç bitmeyen coşkusu Hasan Soysal
Senden uzak seninleyim İsmail Demirkıran
Seni öyle sevdim ki unutamadım Süleyman Mertkanlı
Seni sevdim seveli Mecnûn gibiyim Ûdî Sâmi Bey
Senin dudakların pembe ellerin beyaz Onur Akdoğu
Ses vermez benim kalbim değme gönül Sadettin Kaynak
Sevdâ bakışlarında mânâ gözlerindedir Alâeddin Yavaşça
Sevdiğim bir tuhaf gördüm hâlini Orhan Kızılsavaş
Sevdim seni sevdimde güzel yandım elinden Mustafa Ünal Yılmazer
Sevgi diyor doğan güneş Hasan Soysal
Sevildim sanma coşup aldanma Arif Sami Toker
Sevmek ister bir perî-ruhsârı gönlüm her zaman Mustafa Sunar
Solan çiçekleri görmezmiş gibi Mesut Caşka
Söyleyemem sırrımı sana açamam Neveser Kökdeş
Tanburunun hicran saçan iniltisi durmasın Yesârî Asım Arsoy
Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın Selâhattin İçli