Sultânî-Yegâh Makaminda Eserler (218 Eser)

Gözlerinin hazin bakışı vardır Bîmen Şen
Gözümde hep gül yüzün gülistan oldu cihan Meçhul
Gül mevsimi yavrum yine güllerle açıl gez Suphi İdrisoğlu
Güller açmış bülbül olmuş bî-karar Santûri Ethem Efendi
Gün batar akşam olur yine sensiz Güner Erman
Gün olur ki her an yaşıyormuş gibiyim Bahri Altıntaş
Gün ufka indi renkler silindi Sadettin Kaynak
Gündüzler karanlık geceler koyu yorgun adımlarla boşa dönmüşüz Yücel Aşan
Güzel gözlerindeki sevdâlı bakışını Alâeddin Yavaşça
Güzel yurdum Türkiyem sana feda canım var Niyâzi Şengül
Güzelliğin ufkunda açılmışsın engine Hüseyin Sadettin Arel
Haberin var mı senin ey şîvekâr Ûdî Sâmi Bey
Habîbullah cihâne can değil mi Ahmed Muhtar Gölge
Hâbide olan tâli'i nâ-sâzım uyandı Ûdî Sâmi Bey
Hani sabah olur ya uzun gece bitince İsmail Demirkıran
Hasretinle bin şifâsız yâre açtın bağrıma Niyâzi Şengül
Hasretle dün akşam yine ben hep seni andım Ümit Gürelman
Hayat gençlik boyunca bir aşkın rüyâsıdır Münir Nûrettin Selçuk
Hayli demler ıztırâb-ı aşkını çekmiş iken Kanuni Hacı Arif Bey
Hazan bahçelerinin hüznüdür bu yapraklar Orhan Kızılsavaş
Hep sen mi varsın söyle her gönül yarasında Alâeddin Yavaşça
Her dil seni sevda ile söyler avunur Amir Ateş
Her dilde onun adı her canda onun yâdı Selâhattin İçli
Hicrinle gözüm görmede âfâkı diğer-gûn Drama'lı Hasan Hasgüler
Hülyâya dalar sonra perîşan uyanırdım Yesârî Asım Arsoy
Hüzün kapıyı çalınca gözden boşanır yaşlar Faruk Şahin
İçimde hasreti var o âlem-i âb'ların Ahmet Uzel
İçmeyen lâ'lin şarabın merd-i meydân olmadı Hüseyin Sadettin Arel
İstemem sensiz saadet sen hayâtımsın benim Ertuğrul Ottekin
İster misin seninle göklere yükselelim Mediha Şen Sancakoğlu
İzmir benim Van benim şeref benim şan benim Yıldırım Gürses
Kaçıncı fasl-ı bahar bu solar gider emelim Cevdet Çağla
Kalbim gibi solgun yüzü her an kamer'in de Hayri Yenigün
Kalbim yine üzgün seni andım da derinden Mustafa Sunar
Kim derdi ki aşkınla perîşân olacaktım Yektâ Akıncı
Kimseye fâş eylemezdim söylemezdim derdimi Niyâzi Şengül
Körfezde bu akşam mehtâba çıkıp gel gezelim Cemil Muslu
Mânâsı derin kirpiği ok sevgiyle bakan gözleri var Mediha Şen Sancakoğlu
Mâvi gözlü sarışın bir gül-i rânâ tanırım Fahri Kopuz
Mest etti beni nağmelerin rûhumu sardı Ûdî Abdi Bey
Misâlini ne zemin ü zaman görmüştür Dede Efendi
Müjgân-ı çeşmin cânâna sâkî Selânik'li Ahmet Efendi
Ne gül kadı ne bülbül Mümin Salman
Ne günlerdi o günler berâber çok mutluyduk Alâeddin Pakyüz
Ne kadar güzeldi bizim dünyâmız Rüştü Eriç
Ne kadar sımsıcaktı aşk mıydı dostluk muydu Ali Ulvi Baradan
Ne vardı koşacak goncadan güle Selâhattin İçli
Ne zaman bir tanbur'un sesi gönlümden geçse Yavuz Özüstün
Ne zaman okşasam seni unuturum dikenini Suphi İdrisoğlu
Neden bilmem nigâhınla vucûde lerze-peymansın Muallim İsmail Hakkı Bey