Sultânî-Yegâh Makaminda Eserler (218 Eser)

Bir yeşil iklim misâli tatlı rüyâ gözlerin Şeref Çakar
Bir yol bilirim Lâra'ya gider bu akşam İsmet Danış
Biz Çamlıca'nın üç gülüyüz Yesârî Asım Arsoy
Biz Heybeli'de her gece mehtâba çıkardık Yesârî Asım Arsoy
Bu gülzârın yine bir nev-baharı Santûri Ethem Efendi
Bu hülyâlar diyârında gizli bir zevk düğünü var Münir Nûrettin Selçuk
Bu nasıl gâm ü keder hayat mı durdu nedir Ahmet Uzel
Bu sevdanın şiirini ben yazdım şarkısını sen söylesen ne olur İlgün Soysev
Bukle saçlar mavi gözler kor dudaklar kırmızı Yılmaz Karakoyunlu
Çal ud'unu lûtf et güzelim dinleyeyim ben Niyâzi Şengül
Cân ü dilimiz lûtf-i (Keremkâr-şehenşâh) ile mâ'mûr Dede Efendi
Çek bir İstanbul'lu nefes dolsun sana rüyâ Selâhattin İçli
Çimen gözlüm buğday saçlım sevgilim Rıdvan Tandoğan
Çok vefâsızmış o yârim gitti dönmek bilmiyor Turan Yalçın
Dalarak hayallere geçmişi anıyorum Nihat Adlim
Dalıyordu gözlerin bazan belli belirsiz İsmail Demirkıran
Derdimi şimdi kader birken alır beşyüz eder Faruk Şahin
Dergâhına vardım o keremkârı gören yok Erol Sayan
Dil âteş dîde âteş sîne âteş rûy-i yâr âteş Hasan Fehmi Mutel
Dilberim terk-i sebâta her zaman âmâdedir Leylâ Saz
Dök zülfünü ruhsârına mehtâb tutulsun Kâzım Uz (Muâllim)
Durmaz işler tâ ciğerden hançerinin yâresi Niyâzi Şengül
Duygulara ne sayfa ne sözler yeter İlgün Soysev
Edelim cevlan kılalım seyrân Erol Başara
El-meded ey Fahr-i Alem rahmeten l'il âlemin Kemâl Tezergil
Ellerin karanlığı örter mi senin bilir misin sabaha giden yolları İlgün Soysev
Ellerini uzat bana tutunacak dalım olsun Yücel Aşan
Ezelden aşk od'una yana geldim Hüseyin Sadettin Arel
Farkı yok bir Cennet-âbâd'ın bugün vîrâneden Mustafa Sunar
Felek aldı elimden seni gurbet eline Mustafa Sunar
Firâkınla bahârım ağladı gülşen mezâr oldu İsak Varon
Gecenin rengi siyah ya güne ne demeli İsmail Demirkıran
Gel hele bir kerrecik seyret göze olmaz yasağ Hüseyin Sadettin Arel
Gel seninle bâdeler nûş edelim Ûdî Sâmi Bey
Gel şu tayyâre ile hâk-i kederden kaçalım Bîmen Şen
Gel şu tayyâre ile hâk-i kederden kaçalım Fahri Kopuz
Geldi kuşlarla yeşil dallara yaz Alâeddin Yavaşça
Gidenler benden gitti ellerin telâşı ne İsmail Demirkıran
Gittin gücenip sen de Hisar'dan Niyâzi Şengül
Giysûlerine âşıklarını bağla efendim Mustafa Sunar
Gök uzak yer uykuda Mutlu Torun
Gonca güllerle gelirsin haclegâh-ı aşkıma Nigâr Gâlib Ulusoy
Gönlüm sevdi şimdi bir yâr Lem'î Atlı
Gönül harareti sönmez ne mey ne kevserle Sadettin Kaynak
Gönül hikâyesi bu garip yollardan geçer Selâhattin İçli
Gözlerim yanıyor hâtırasıyla Akın Özkan
Gözlerimde buram buram bir tüten var o sen misin Suphi İdrisoğlu
Gözlerime kilit vursan gönül gözüm görmez değil Gündoğdu Doğan
Gözlerin bir çift güneştir gül dudaklar bilmece Suphi İdrisoğlu
Gözlerin olmasaydı ben aşka inanmazdım Seyfi Güldağı