Şevk-Efzâ Makaminda Eserler (183 Eser)

Sîneni giryân eden nâlân eden bir nây gibi Muallim İsmail Hakkı Bey
Sımsıcak aşkınla bir ömür boyu her sabah gönlümü sen yoracaksın İsmail Demirkıran
Som altına benzer bir eserden geliriz Amir Ateş
Söyle kim nazar etti kıskandı sevgimizi Suphi İdrisoğlu
Şu gafil gözlerim devrânı hep beyhûde gezmişler Rüştü Eriç
Sular sarardı yüzün perde perde solmakta Akın Özkan
Sûr-i adlinle cihan oldu şehâ _(Dede Efendi-Öztuna'da)
Sürmesin mi âşıkın her dem seninle bir sefâ İrfan Doğrusöz
Sûziş-i aşkın ile ey meh heman... Medenî Aziz Efendi
Tahmin edemez vüs'at-i âlâmımı kimse Muallim İsmail Hakkı Bey
Terkeyleme gel gel meleğim kalb-i nizârı Karnik Garmiryan
Tıynet-i âlemde konmasa eğer sevdâ-yı aşk Hüseyin Sadettin Arel
Toplandı güzeller yine peymâne-i dilde Muallim İsmail Hakkı Bey
Tuttuğum dal kırılıyor sevdiklerim darılıyor İsmail Demirkıran
Uşşâkına eyler cefâ Yusuf Paşa
Uyup ağyardan sen yana Zeki Mehmet Ağa
Uzayan yolları gözüm kesmese Alâeddin Şensoy
Üzme Allah aşkına artık yeter Muallim İsmail Hakkı Bey
Vâdîye seher vakti çöken sis dağılır Doğan Ergin
Varsın örsün şu felek bize hasret ağını İsmail Demirkıran
Yâd elde yâr umarım her cevre göz yumarım Faruk Şahin
Yanma kalbim yanma artık bende takat kalmadı Suphi İdrisoğlu
Yayılmış yâreler sînem benim dertler yatağıdır Şevkî Bey
Yeter artık sana hasret ne zaman güldüreceksin Osman Nûri Özpekel
Yine bir bâd-ı hazan esti güzel bahçemize İsmail Baha Sürelsan
Yine gönlüm üç dilbere yakıldı Cinuçen Tanrıkorur
Yitirir aklını bir dem o girîbanı gören Fethi Karamahmudoğlu
Yoksun bu yokluğa dayanır mı can Rüştü Eriç
Yol olup semtine vardım beni sev Fethi Karamahmudoğlu
Yüzü solmuş güneşin boyun bükmüş çiçekler Erol Sayan
Zahm-dâr-ı hasretim dağımla yârem dağlarım Meçhul
Zamansız yağma yağmur yâr söz verdi gelecek İsmail Demirkıran
Zormuş sana sensizliği anlatmayı bilmek Bilge Özgen