Şevk-Efzâ Makaminda Eserler (183 Eser)

Durup da bir bakışın bütün bir cihan değer Sadettin Kaynak
Düşündüğüm o her zaman işittiğim onun sesi Muallim İsmail Hakkı Bey
Endâmına râm oldu gönül düştü belâya Teoman Alpay
Ermesin el o şehin şevket-i vâlâlarına Dede Efendi
Ey cefâcû gamze-i hun-hâreden Rif'at Bey
Ey dilber-i şûh-i nevres Kemani Rıza Efendi
Ey gönül bu hasb-ı hâlim var bilen yârâna sor Emin Akan
Ey gül-i nev-bahar-ı ân Rahmi Bey
Ey güzellik burcunun mâhı gönül pîrâyesi Rif'at Bey
Ey mürüvvet mâdeni şâh-ı cihan Meçhul
Ey nev-bahâr-ı hüsn ü ân Abdülaziz Han(Sultan)
Ey serv-i gülzâr-ı vefâ Sultan III.Selim (İlhâmî)
Eyledi aşkın eser ey sîm-ten Hâşim Bey
Eyledin ağyârı mahrem gonce-fem Yusuf Paşa
Eylemem artık felekten iştikâ Selânik'li Ahmet Efendi
Fedâ olsun sana bu ten Medenî Aziz Efendi
Firkâtin bir çâresiz derd özledim Rüştü Eriç
Gamzesinden kâkülünden bir âşık ilham alır Yılmaz Yüksel
Geçelim bu hevâ ile hevesten Hüseyin Sadettin Arel
Geçip de karşıma gözlerin süzme Ahmet Ağa
Gel bir daha candan sevelim aldanalım gel Zafer Oytun
Gel dost umut kâsemi doldur kanayım Tekin Para
Gel gezelim kolkola ey nev-civan Nikoğos Ağa
Gelmemiş mislin cihâna ey şeh-i âlî-nijad Lâtif Efendi
Gidiyorum buralardan deme sen yokluğun kalbimde ateş kor olur Mediha Şen Sancakoğlu
Görüp hâl-i pür-melâlim... Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Görüp nûr-i cemâlin mâh şaştı Nûri Şeydâ Bey
Gözlerim gözlerinin üstüne düşsün yansın Sadun Aksüt
Gül cemâlin bir gören bilmem nasıl senden geçer Erdinç Çelikkol
Güllerin karşımda her an solmadan durmaktadır Niyâzi Sayın
Gülşen-i aşkın hazana ermiş artık gülleri Selânik'li Ahmet Efendi
Gülüşün ömrüme neş'e bakışın nur katıyor Mediha Şen Sancakoğlu
Günahların varsa eğer yalvar af'fa dermân ola Erdinç Çelikkol
Günlerce onun lûtfuna ihsânına düştüm Şerif İçli
Hasretle geçen günlerime ağladı akşam Yüksel Kip
Hazan sinmiş rûhuma yaz beni mahzûn eder Amir Ateş
Hem-demin olsun(keremkâri/şehinşâha)safâlarla tarâb Suyolcuzâde Sâlih Efendi
Hengâm-ı safâdır bu şeb ey mâh-ı cihan tâb Abdullah Ağa(Hâfız-Şeydâ)
Her mısrada sen yoksan ya şiir yok ya da ben Aydın Oran
Her ne desem vasfında az Lâtif Efendi
Her zevki tadıp herşeyi bilmek ne güzel Fethi Karamahmudoğlu
Hiç çekilmezdi gönül bâr-i cihan Ahmet Arifî Bey
Hicrân gibi âlemde elim derd-i ser olmaz Cevdet Çağla
Hicrânımı söyler bana hasret dolu bir ney Bekir Sıtkı Sezgin
Hicrânlarınla dopdoluyum kalbim ağlıyor Alâeddin Yavaşça
Hüsn-i zâtın gibi bir dilber-i sîmîn-endâm Kömürcüzâde Mehmet Efendi H.
İçimde bir sıkıntı var sebebini bilmiyorum Fethi Karamahmudoğlu
İştiyâkın eyledi mecnûn Meçhul
Kaderin emrine uyduk ne şikâyet edeyim İsmail Demirkıran
Kalbim yaralı gel onu incitme güzel gel Osman Erinç