Şehnâz Makaminda Eserler (158 Eser)

Dem-i visâl o şûha itâbı n'eylersin Kara İsmail Ağa
Denizin dalgasını bekliyorum dinliyorum Şemsettin Ziyâ Bey
Dîdem yüzüne nâzır nâzır yüzüne dîdem Yahyâ Nazîm Efendi
Dilden hayâlin bir zaman gitmezdi ey kaşı keman Hacı Arif Bey
Dün gece gördüm o yâri daldım hayâle Fâize Ergin
Dün sen yine sazınla benim gönlümü aldın Muhlis Sabahattin Ezgi
Dünyanın bağrında hançer misiniz Ümit Âşık
Durgun suya kaç sandal için indi şu mehtâb Yaşar Bedük
Efsâne değil rûhuma hep sen doluyorsun İsmail Demirkıran
Esmerim baldan tatlı kelebektir kanatlı Ömür Gençel
Etmedin bir lâhza ihyâ hâtır-ı vîrânımı Dellalzâde
Ey beni mahrûm edibbezm-i visâlinden müdam Alâeddin Yavaşça
Ey dilber-i işvebâz nedir bu sendeki nâz Rahmi Bey
Ey gamlı dağların siyah gülleri Bîmen Şen
Ey hâb-ı naza kanmayan nergis uyan kat cana can Şemsettin Ziyâ Bey
Ey verd-i rânâ şûh-i melek-veş Dede Efendi
Ezelden Şâh-ı aşkın bende-i fermânıyız cânâ Cinuçen Tanrıkorur
Feryâd ki feryâdıma imdâd edecek yok Tanburi Cemil Bey
Fırsat bulsam yâre varsam Tanbûri Mustafa Çavuş
Gel meclise ey gonce-i gülzâr-ı letâfet Muallim İsmail Hakkı Bey
Geleydi nûr-i aynım şimdi Tanbûri Mustafa Çavuş
Gelin bir nazar eylen Mutlu Torun
Gidersen ey sabâ yâre Nûman Ağa
Girdi yollar gibi yıllar da nihâyet araya Fethi Karamahmudoğlu
Gittiğin yerde unutma bir gün olsun beni an Mustafa Sunar
Goncasın sen bense ahı arşa çıkmış bülbülüm Mustafa Uyan
Gönlüm seni sevdi diye çılgınca sevindi Bîmen Şen
Gönül durmaz su gibi çağlar Dede Efendi
Görmemiş çeşm-i felek hiç biz ne demler görmüşüz Cinuçen Tanrıkorur
Gözleri şâhâne endâmı enfes İlgün Soysev
Gözlerim yağmurlu bulutlar gibi Bilge Özgen
Gözlerimin yaşını sakın silme ne olur İsmail Demirkıran
Gözümde yoktu cânânımdan başka hiçbir şey Reyhan Karataş
Gubâr-ı pâyine almam cihânı yâ Resûlallah İzzettin Hümâyi Elçioğlu
Günlerce peşinden ağladım koştum ceylan Sadettin Kaynak
Hem aldandım hem aldattım bugün sevdim yarın attım Şemsettin Ziyâ Bey
Hem derdimi hem gözyaşımı döksem Serap Arısan
Hep bekleyiş hep özleyiş hep susayış visâline Ali Ulvi Baradan
Hiç yok mu meylin ey peri Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Hüsn ü ânın pek beğendim işvebâz Bîmen Şen
İçinden tanırım ben o elleri (BİZİM MEMLEKET) Kaya Bekat
İlk görüşte kalbimi yaktın (KARA KIZ) İsmail Hakkı Nebiloğlu
Kalbimden söz aldım çılgınca sevsin Fethi Karamahmudoğlu
Kalbinde yerim yoksa da çehremde izin var Fehmi Tokay
Karşımda durup hâlime çok bakma bu akşam Nurhan Hekimoğlu
Kerîm Allah Rahîm Allah... İsmail Dede Efendi
Kimden kime bir dert yanayım hâlimi bilmem Erdinç Çelikkol
Kız ekinler sararmış_ Bedriye Hoşgör
Körfezin koynundaki mavi düş meyhanesi Kaya Karataş
Koynumda geçen günleri an bahtına saç yol İsmail Demirkıran