Segâh Makaminda Eserler (530 Eser)

Çıktım yücesine seyrân eyledim İshak Ünal
Çırpınırdı Karadeniz bakıp Türk'ün bayrağına Üzeyir Bey(Hacıbey'li)
Çoğalan aklarıma çıkmaz sokaklarıma Fethi Karamahmudoğlu
Çok kıldı harab dilleri ma'mûr nigâhın Dellalzâde
Çok uzak da olsa bir gün döneceğim sana Teoman Önaldı
Coşdu bir kez kaynıyor sînem neler taşmaz neler Rüştü Eriç
Coşkun sular akar gider Meçhul
Cümle kuşlar uyanmadan uyan vakt-i seher oldu Sefer Dal (Muhibbî)
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Meçhul
Dağ idim karsız kaldım çay oldum susuz kaldım Bülent Ulusoy
Dâima etmektesin uşşâk-ı zârına itâb Muallim İsmail Hakkı Bey
Değmez bu ömür boş yere feryada gönül Özgür Ulaş Doğanoğlu
Deniz durgun deniz yorgun sâhiller aşk kokuyor Alâeddin Yavaşça
Denizin sâhili öptüğü yerde pembedir sevgiler ... Celâl Abacı
Der-mevc-i perîşân-i mâ fâsılaî nîst Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
Derde dert katan kader Rüştü Eriç
Derdimin dermânı sensin yâ Muhammed Mustafa yâ Resûlallah İbrâhim Ağa
Derman aramam derdime gözyaşımı silmem Meçhul
Derman kâr eylemez Sadettin Kaynak
Dertler sanki inletti benim gönül sazımı İsmail Demirkıran
Dertlerim içimde hep küme küme İsmail Ötenkaya
Dertliyim rûhuma hicrânımı sardım da yine Sadettin Kaynak
Derviş bağrı taş gerek Süleyman Erguner
Derviş olan kişiler deli olagan olur Meçhul
Dervişlik baştadır tac'da değildir Ahmet Efendi (Şikarizade)
Dîdean sevdâ-fezâ bir sûretin hayrânıdır Şâkir Bey
Dil hâzin ağyâr-u yârân hâlimi hiç sormuyor Ahmet Uzel
Dil-harâb-ı aşkınım sensin sebep berbâdıma Tanbûri Ali Efendi
Dilde sevdâ sînede dağ-ı firak Bîmen Şen
Dinlediğin bu şarkı ikimizindir Ümit Gürelman
Diyemem benElem-i dehr ile dilgîr olsun Selânik'li Ahmet Efendi
Doğdun yine sen gönlüme bir nûr gibi şimdi Alâeddin Yavaşça
Doğmuştu o gül bir gecenin nur şafağında Zeki Altun (Hâfız)
Dolap niçin inilersin Selâhattin Gürer
Doldur getir ey sâkî-i gül-çehre piyâle Kazasker Mustafa İzzet Efendi
Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç (RİNDLERİN AKŞAMI) Münir Nûrettin Selçuk
Dost dilinden çile çektim İsmail Demirkıran
Dostum yok diye üzülme Fethi Karamahmudoğlu
Dünyâya geldim gülmek için Kemânî Serkis Efendi
Düştü dildâr ile firkat âreye Hacı Arif Bey
Düştü enginlere bir ince hüzün Refik Fersan
Eğer inanmıyorsan ettiğimiz yemine Ali Onur
Ekinini biçtiğimiz sularını içtiğimiz Faruk Şahin
El ele çocuklar verin el ele koşa koşa gelin oyuna Şâhin Uçar
El ele tutuşalım gel Suphi İdrisoğlu
Ellerini uzat bana tutunacak dalım olsun Bilge Özgen
Elvedâ diyerek gittiğin gece şu dünya üstüme yıkıldı sandım Hüseyin Erbay
Erzurum oylum oylum Meçhul
Esen yel kayan yıldız nereye de böyle nereye Bilge Özgen
Esen yelde yadın mı var bülbül neden ağlarsın Sadettin Kaynak