Segâh Makaminda Eserler (530 Eser)

Bir nay sesiyle dil nâr oldu Neveser Kökdeş
Bir okkacık balım mı var ne'm alacak felek benim Cemil Demirsipâhi
Bir rüzgârdır gelir geçer sanmıştım Sadettin Kaynak
Bir şâha kul olmak gerek Güldeniz Ekmen
Bir şarkı var Segâh'tan bir türkü var Dügâh'tan Amir Ateş
Bir segâh esti gece anlattı İstanbul'u Ahmet Hatipoğlu
Bir ses duyulur her gece nabzımda benim Faruk Şahin
Bir tatlı yalan olsa bile verdiği sözler Mustafa Ünal Yılmazer
Bir yosma sünbüle bir fettan güle Orhan Kızılsavaş
Bir zaman yemyeşil tüterdi dünyâ Sabri Süha Ansen
Bir zamanlar evinin sevgili genç kadını Orhan Kızılsavaş
Bir zamanlar sana âşık sana sevdâlı idim Alâeddin Yavaşça
Birlikte geçen günleri mümkün mü unutmak Agopos Alyanak
Bitmedi içimde sevgiler sana Erdoğan Berker
Bitmiyor acılar dinmiyor âhım İlgün Soysev
Bitsin diyorum bunca karanlık bitsin Rüştü Eriç
Biz pîr-i mugandan ezelî aldık icâzet Erdinç Çelikkol
Boşa cihanı dolanma gel âdeme bil âdemi İlker Günçer
Böyle ruhsat-dih iken gamze-i fettânesine Küçük Mehmet Ağa
Bu aşk bir bahr-i ummandır Meçhul
Bu ayrılık gecesi yine yollarıma bak Rüştü Eriç
Bu beden bir yaş ağaç kurut sultânım kurut Fethi Karamahmudoğlu
Bu dergâhın sırrı nedir Suphi İdrisoğlu
Bu göz bu el bu ayak sensin buram buram Sadun Aksüt
Bu karanlık ne zaman kullara âyân olacak Ahmet Uzel
Bu şeb de cûşiş-i yâdınla ağladım durdum Ali Rif'at Çağatay
Bu selâmın hecesi Besmeledir ilk sesi Mustafa Malay
Bu tatsız akşam saatinde Alâeddin Yavaşça
Bugün de akşam oldu yine haber yok senden Mahmut Oğul
Bülbül ahengini gül rengini hep senden alır Münir Nûrettin Selçuk
Bülbül dedim dikenli gül sevilir mi Hayri Yenigün
Bülbül taşta ne gezer Meçhul
Bülbül yetişir bağrımı hûn etti figânın Hacı Arif Bey
Bülbülün çilesi yanmakmış güle Alâeddin Yavaşça
Bülbülün gülü hep senin Bilge Özgen
Büyüklenme insanoğlu ölmemeye çâre var mı İsmail Demirkıran
Çağ dolusu sevdim seni yıllar ne ki Hüseyin Erbay
Can bedenden soyununca ruh şaşkındır beden suskun Pınar Köksal
Canım kurban olsun senin yoluna Amir Ateş
Cânımın cânı efendim nûr-i kur'anım benim Kâni Karaca
Cansızlar bile gelerek dile hâl lisan ile diyor Allah bir Pınar Köksal
Cefâ-yı hicr ile gönlüm yıkılsın târ ü mâr olsun Sedat Öztoprak
Cehennem ağlayıp yalvaracak Allah'ına Güldeniz Ekmen
Çektiğim acıları tatmadı Mecnûn bile Alâeddin Şensoy
Çektiğim bilmem nedendir dehr-i gerdundan benim Kazasker Mustafa İzzet Efendi
Çektim de senin aşkını yıllarca derinden Meçhul
Cemâlin nûrunu âşıklarına kerem eyle kerem eyle Sübhanım Allah Aslan Hepgür
Çeşm-i meygûnun ki bezm-i meyde cânân döndürür Zaharya
Cezb etti gönlüm bir serv-i kamet Hacı Fâik Bey
Çiçekler dağılmış yapraklar sarı Yüksel Kip