Segâh Makaminda Eserler (530 Eser)

Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah Meçhul
Aşkın o sihirli elini hisseder gibiyim Erol Sayan
Aşkınla ışıldadım yüceldim hem de Güldeniz Ekmen
Aşkınla yandım harâb oldum Güneri Tecer
Aşkınla yanıp ağladığım günleri an sen Râkım Elkutlu
Ata binerim ata tabanca ata ata Meçhul
Atlambaç taşların atlayamadım Meçhul
Ay kız adın amandır Meçhul
Ayrılık derdi zaten dağlar kadar güzelim Şeref Yaman
Ayrılık yaman kelime Sadettin Kaynak
Ayrılırken yanağımda gözyaşının izi kaldı Râif Somer
Bahar papatyalar açtıkça güzel Fethi Karamahmudoğlu
Baharı okşuyor ellerim meltemlerde burcu burcu Emin Ongan
Bakıp ahvâl-i perîşânına âr eyle gönül Sâdık Emre
Bakıp cemâl-i yâre çağırıram dost dost Ahmet Özhan
Bala çiçek açar bahar gelende Turhan Toper
Bala kekliğinem avla beni Meçhul
Bana her an acı verdin yeter artık güleyim Mediha Şen Sancakoğlu
Baş açık sîne üryan Nejat Tezcan
Bâzen dökülür rûhuma bir nâğme sesinden İsmail Hakkı Özkan
Beklemem fecrini leylâklar açan Nisan'ın Gülen Ertek
Ben bende buldum çün Hakkı şekk ü güman nemdir benim Mehmet Tulûî (Şeyh)
Ben bir küçük cezveyim elden ele gezmeyim Necip Mirkelâmoğlu
Ben bu aşka dûş oldum Meçhul
Ben dost ile dost olmuşam Halil İbrâhim Taşkent
Ben seni unutmak için sevmedim Amir Ateş
Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne Meçhul
Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne Hâlis Efendi
Beni bende ne ararsın kalbine bak ben ordayım Rüştü Eriç
Beni de al ne olur gözlerinin içine Faruk Şahin
Beni kimse eyleyemez benim gönlüm alan gelsin Kadri Şençalar
Beni sen çoktandır unutsan bile sevdâ masalımız dinlenir olmuş Alâeddin Şensoy
Benim sen nemsin ey dilber Ahmet Râsim Bey
Benim yüküm elma değil ayvadır Meçhul
Bensiz ey gül gülşen-i âlemde mey nûş eyleme Bîmen Şen
Beyim(Şâhım) avdan gelmez hayli zamandır Koca Osman
Bezm-i meyde mutribâ bir nağme-i dil-cû kopar Rif'at Efendi(Hâfız-Molla)
Bilemezsin güzelim bendeki sevgin ne derin Rüştü Eriç
Bilemezsin güzelim bendeki sevgin ne derin Zafer Tekelioğlu
Bilmem n'ideyim aşkın elinden Mümin Salman
Bin yara açarken diken bülbüle Kadri Şençalar
Bir alevden nehr akıyordu ruhlarımız arasında Mebrûke Çağla
Bir emele bin âh çeksem Neveser Kökdeş
Bir garip âlemdeyim dostlar yıkılmış hânemiz Arif Sami Toker
Bir gizli gönül neşesi almış gibiyim Yılmaz Karakoyunlu
Bir gün gel artık ağrımı dindir Ahmet Tutaklar
Bir gün yine göz göze gelirsek İsmail Demirkıran
Bir günüm âsûde geçmez âh ü efgan etmeden Erdinç Çelikkol
Bir gurbet şarkısında dünü yaşadım Bilge Özgen
Bir mecnun olmuşum seni ararım Erdal Şâhin