Segâh Makaminda Eserler (530 Eser)

Yâr yıkılmış gönlümü vaslıyla âbâd eyledi Hacı Emin Efendi
Yaşamaktan zevk alırdım Ali Şenozan
Yattım o güzel sînede ben bir gece erken Zeki Duygulu
Yayılmış gülistâna ser-te-ser mehpâreler şimdi Selânik'li Ahmet Efendi
Yemenimin uçları çıkamam yokuşları (Allı yemeni) Meçhul
Yeni ufuklara doğru demir aldım Faruk Şahin
Yeşil gözlü gül kokulu gül Ayşe'm Ali Ulvi Baradan
Yeter çektim firak ey serv-i nazım Ahmet Uzel
Yine dargın kapattın pencereleri (AYRILIK) Vecdi Seyhun
Yine hicran ile gün bitti güneş battı gönül Melâhat Pars
Yine ne var ne bu dargın bakışın ne dedim de seni üzdüm bileyim Rıdvan Tandoğan
Yıldızlı yaz gecesi Cenan Akın
Yıllar kanatlanmış aylar uçuyor Zekâi Tunca
Yıllar yağdı saçlarıma mevsimleri sayamadım Zekâi Tunca
Yıllardır özler gibi yolunu gözler gibi Cemil Derelioğlu
Yollarına dalan gözüm doluyor yine yaşla O.Özturhan
Yorgun gözümün halkalarında güller gibi fecroldu nümâyân Vecdi Seyhun
Yorgun gözümün halkalarında güller gibi fecroldu nümâyân Nilgün Demirağ
Yürü sofi yürü yolunda azma Sadettin Kaynak
Yuvadan yavru kuş uçurur gibi gelinler yollarsın gurbete anam Ertuğrul Yalçınkaya
Yüzün hiçbir zaman gülmedi diye Rüştü Eriç
Zâhidâ dem urma aşkdan kapuyu kakdın mı hiç Hüseyin Sadettin Arel
Zâhidlere karşı bu dem dönsün bizim devrânımız Meçhul
Zât-ı mir'at-ı Hüdâ'sın yâ Muhammed Mustafa Zekâî Dede
Zâtını dâvet buyurdu bu gece Rabb'ül Muîn Râkım Elkutlu
Zavallı gönlümün yine acıklı bir melâli var Fahri Kopuz
Zemzemle yıkanmış duru seller gibi ak Cinuçen Tanrıkorur
Zevk olur giryelerim kalb-i safâ-mestinize Selânik'li Ahmet Efendi
Zincir-i aşkın dil bestesiyim Hacı Fâik Bey
Zümrüttendir ovası yeşil çamlı yaylası Muzaffer İlkar