Şedd-i Arabân Makaminda Eserler (177 Eser)

Senin o güzel gözlerinin rengi ben olsam Suphi İdrisoğlu
Sensiz geceler âleme bir bak ne ışıksız Hüseyin Mayadağ
Sensiz gecelerden de karanlıkdı sabahım Bahri Altıntaş
Sevdâ-yı muhabbet kalbimi yaktı Ahmet Uzel
Sevdim seni geçmiş gelecek andı beni Yılmaz Karakoyunlu
Sevemem akşamı artık dudağın yok güzelim Bekir Sıtkı Sezgin
Sevgilim gül yüzlüm seni çok özlüyorum Reyhan Karataş
Sislerde dumanlarda bulutlarda mıyız Enver Özçağlayan
Sonmuş bu gidiş dönmedi hicran seferinden Suphi İdrisoğlu
Söylemem cellâd-ı cânım gizlerim esrârımı Muallim İsmail Hakkı Bey
Su çiçeği su çiçeği suların nazlı çiçeği Yesârî Asım Arsoy
Şûle-i envârına dîvâne olmakta gönül Muallim İsmail Hakkı Bey
Sunma sâki bâde-i gülfâmını Meçhul
Tanrı yaratmış her türlü inceliklerle seni Nihâl Erkutun
Tecellî-i cemâl ister gönül eylenmez eylenmez Nafiz Bey (Hacı)
Tenhalarda dolaştık sevda izinde Sadettin Kaynak
Tercümân olsun rebâb-ı sîneme her kâr da Muallim İsmail Hakkı Bey
Terkedilmiş bir han gibi hatıra dolu bomboşum Burhan Bakışkan
Uğradım ketmânı güç bir hâle ben Vecdi Seyhun
Ümitsiz gidiyorum kaderimin yolunda Arif Sami Toker
Vâh esîr-i derd-i hicrânım bugün Selânik'li Ahmet Efendi
Varsın gökler denizler nağmelerden inlesin Ahmet Uzel
Yâr sana yâr olmayı yâre müşkül eyledin Ahmet Uzel
Yayılmış gülistâna ser-te-ser mehpâreler şimdi Selânik'li Ahmet Efendi
Yenilik yok yeni yıl geldi de bahtımda benim Ekrem Güyer
Yeşili başka yeşil mâvisi başka mâvi (İZMİR'E BAHAR GELDİ) Ali Ulvi Baradan
Yıllarca senin mâtem-i aşkınla gam olmuş Muallim İsmail Hakkı Bey