Sabâ Makaminda Eserler (379 Eser)

Üzüntüyü bırak yüzün solmasın Mustafa Demiray
Varsın birsin Allah'ım (Kanon) Hüseyin Sadettin Arel
Vere mi derd-i sanem derdime derman vere mi Meçhul
Vurdu aksin ey kâmer yüz ben içerken bâdeye Erdinç Çelikkol
Yâ Rabbi zâtın hakkı çün (A sultânım sen var ...) Meçhul
Yaktı hasret iştiyâkın ey perî Muallim İsmail Hakkı Bey
Yaktın sana bağlandığım andan beri yaktın N.Nâmi Aygüven
Yalnız ona açtım gönül köşkümü Ali Kolaylıoğlu
Yandım yine bir civana Rif'at Bey
Yangın yeri gökyüzü gül kurusu akşamlar İsmail Ötenkaya
Yâr istese hicrânına derman mı bulunmaz Rüştü Eriç
Yek-be-yek gerçi merâm-ı dili takrîr ettim Dilhayat Kalfa(Hanım)
Yenildim yıkıldım boşaymış çabam A.Atilla Sütşurup
Yeşil yaprak arasında kırmızı gül goncesi Meçhul
Yeter gayrı bunca cefâ Nikoğos Ağa
Yetiş ey kanlı felek bağrımı gel yar bakalım Akın Özkan
Yetti cevrin gayri ey gül cânıma Ahmet Uzel
Yine gördü gözüm yâri Rif'at Bey
Yine hicran ile gün bitti güneş battı gönül Necdet Tokatlıoğlu
Yine özlem dolu kalbimde birikmiş acılar Erol Sayan
Yıllar yılı katlandığım hasret acı artık dinsin İlgün Soysev
Yıllarca ağladım ben kalbimdeki bu yarayla Teoman Önaldı
Yıllarca berâber yaşasam senden usanmam Alâeddin Yavaşça
Yıllardır beyhûde sevdi bu kalbim Şâhin Çangal
Yollarda kalan gözlerimin nûrunu yordum Bîmen Şen
Yolunda inleyeyim sesini dinleyeyim Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
Yüreğimde saklı sevgin yalnız sözde dilde değil Erdinç Çelikkol
Zavallı kalbimi dinle sana figan eylesin bak Yesârî Asım Arsoy
Zuhûrun bais-i halk-ı cihandır yâ Resûlallah Fehmi Tokay