Sabâ Makaminda Eserler (379 Eser)

Bende gamdan giryeden mâ'dâ mahâret görmedim Faruk Şahin
Bende hiç görmediğin başka bir âlem yaşıyor Cevdet Çağla
Bende hiç görmediğin başka bir âlem yaşıyor Hikmet Münir Ebcioğlu
Bende kalmış hâtıran çok şimdi öksüz günlerim Mustafa Ünal Yılmazer
Beni aşka salan yâre gönül ister gücüm yetmez Tanbûri Ali Efendi
Bezm-i gamını sahn-ı gülistâna değişmem Neyzen Rızâ Bey
Bezm-i yârda dâima el bağlarım Rif'at Bey
Bihâmdillah derim Allah Meçhul
Bihâmdillah ki islâmım delîlim Mustafa geldi Meçhul
Bilindi bûseye yok yârin izni Tâhir Efendi (Halifezâde)
Bilmedim her bakışın kalbime girmiş ok mu Rüştü Eriç
Bilmem ki nedendir bu benim kalbimin âhı Amir Ateş
Bin gönül almış nişan her tiğ-i müjgânına Erdinç Çelikkol
Bir akşam güneşinin battığı yerde Erdoğan Yıldızel
Bir başka felâket dilemem yetti bu sevdâ Akın Özkan
Bir dalda iki kiraz biri al biri beyaz Meçhul
Bir derde müptelâyım dertsiz sevdâ olmuyor Bahri Altıntaş
Bir esmere gönül verdim Tanbûri Mustafa Çavuş
Bir garip haldeyim inliyor rûhum Seyfi Güldağı
Bir gizli nigâhımla senin gölgeni sarsam Tahsin Karakuş
Bir gonca gülün aşkına düştü de gönlüm Mustafa Ünal Yılmazer
Bir günâh ettimse sevdim ben seni Kemânî Serkis Efendi
Bir kalıba bürünmüş bu dünyada gezeriz Metin Everes
Bir lâhza nihân olsa o mah-rû nazarımdan Zekâî Dede
Bir nâğme yarat şen sesinin her akışında İlhâmi Turan
Bir nigah et kahr ile sen bakma Allah aşkına Zeki Arif Ataergin
Bir nîm-nigâh etse o mah istemez misin Ali Paşa(Efrâsyaboğlu)
Bir ömrü tüketen yıllar içinde eşini bulmayan öze acırım İlgün Soysev
Bir sararmış solmuş defter içinde... Fethi Karamahmudoğlu
Bir şarkı yazıyorum bu son şarkım olacak Alâeddin Şensoy
Birazcık umudum var da umarım ölene kadar Zekâi Tunca
Biz ümmet-i Muhammed'e merhamet kıl yâ Rabbenâ Ahmet Şâhin (Neyzen)
Bırakıp gitme sakın beni Mediha Şen Sancakoğlu
Boğazımda bir hıçkırık dudağımda dua oldun Alâeddin Şensoy
Boylu poslu hoş kıyafetli vücûdu bî-bedel Bîmen Şen
Bu akşam ay ışığında seninle buluşalım Safiye Ayla
Bu akşam gurbet elde yine gönlümü yaktı Yılmaz Yüksel
Bu akşam yine sensiz yollarda ağladım durdum Şükrü Tunar
Bu aşkın ıztırabı bilmem ne zaman biter Zeki Müren
Bu dil üftâde ol kâkül-i yâre Sultan III.Selim (İlhâmî)
Bu sabah yağmurla uyandım erken Rıdvan Tandoğan
Bülbül ten kafesinde gül kokar nefesinde Meçhul
Bülbüller öterdi gezdiğin yerde Alâeddin Yavaşça
Buldu hep derdine dermanını canlar bu gece Amir Ateş
Bulutlar ağlıyor gökler karardı Alâeddin Yavaşça
Çağırdı beni uykuda bir hâtif-i esrâr Zekâi Efendi (Hacı Bayram imamı)
Çamlar altında uzattı dest-i nâzı bir peri Bîmen Şen
Can fedâ lâhzâ-i nazzaresine Kara İsmail Ağa
Can verme gam-ı aşka sen aşk âfet-i candır Emin Ongan
Çâresâzım sensin ancak rahm et Allah aşkına Klârnetçi İbrâhim Efendi