Rast Makaminda Eserler (1190 Eser)

Çalıma bak efe'de Lavtacı Hristo
Can alır gibi bakma öyle Allah aşkına Ahmet Uzel
Can kafeste daralır yürek yaralı kalır Ertuğrul Ottekin
Cân ü dilden mâil oldum bir saçı Leylâ'ya ben Emin Akan
Cânâ tercih eyler iken şîvekârım ben seni Aleko Bacanos
Cânımın cânânısın sen gönlümün sultânısın sen Ahmet Uzel
Canlar canını buldum bu canım yağma olsun İsmail Ötenkaya
Çekme gam destgîrdir Allah S.Eyyûbi Işıksal
Çekmeyen bar-i gamın döne döne gerdûnun Arif Sami Toker
Çekmiş yüzüne(rûhuna) nikab-ı işve Taşçızâde Recep Çelebi
Çelik gibi kollu tunçtan ayaklı göğsü îmanlı temiz vicdanlı Kâzım Karabekir
Cem olmuş dervişleri Zeki Altun (Hâfız)
Çeşm-i cellâdın ne kanlar döktü Kağıthâne'de Tatyos Efendi
Çeşm-i mahmûrun sebeptir nâle vü feryâdıma Hacı Arif Bey
Cevr olur imkân-ı vuslat vermeyen îmâların Şerif İçli
Çiçek açan dallar nerde Hasan Şanlıtürk
Çiçek açar gönlümde Alâeddin Şensoy
Çiçek çiçek sevgiler senin için dereyim Mahmut Oğul
Çiçek çiçek sevgiler senin için dereyim Faruk Şahin
Çiçekleri takarsın bahar gibi kokarsın Suphi İdrisoğlu
Cihandan göç ederim Yâ Kerim Allah Kerim Sadettin Kaynak
Çık balkona sen her gece imdâdıma koş gel İsmail Baha Sürelsan
Çırpınır görmek için yurdumun her yanını Hasan Soysal
Çocuklar eğlenin Güldeniz Ekmen
Çok çekici yakıcısın olursa bu kadar olur Osman Ergen
Çok şey istemedim sevginden başka İlgün Soysev
Çoktan beri bir kız tanırım ben Sarıyer'de Selâhattin İçli
Çoktan beridir çâre ne mahrûm-i visâlim Mahmut Celâleddin Paşa
Çoktan ey sâkî gelip sînemde mihmân olmadın Akın Özkan
Cüdâ düştü gözümden gül-izârın Giriftzen Asım Bey
Cüdâ düştüm sevdiğimden n'eyleyim(Aceb nerde cânâ..) Muallim İsmail Hakkı Bey
Cümle âlem âşina ben arada bîgâneyim Hüseyin Sadettin Arel
Cümle millet ferâhlandı gülüyor Muhittin Akyüz (Paşa)
Cümle şarkılar yarım gözlerinde bu akşam Erol Sayan
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
Çünki bildin(bildik) mü'minin kalbinde Beytullah var Şeyhülislâm Es'ad Efendi
Cûylarla kûhsarda çağlardı kûhken Zekâî Dede
Dâden dem ezel secdeber-i rûy-i âlem râ Meçhul
Dağda güderiz koyun biz çobanız (ÇOBAN ŞARKISI) Muallim İsmail Hakkı Bey
Dağda kırda ve çölde yıldızlar ötesinde Güner Donat
Dağda tavşan kovarım ninni Meçhul
Dağı taşı düz eder Nihat Adlim
Dal sarkar kartal kalkar kartal kalkar dal sarkar Nâmık Kemal Aktan
Dalda açan gonca gülü gülde şakıyan bülbülü......seviyorum Hasan Soysal
Darıldın mı gülüm bana hiç bakmıyorsun bu yana Meçhul
Davul gümbürdesin çekilsin tuğlar Faruk Şahin
Değil yüzünü görmek sesini duymak için İsmet Çetinsel
Değişir bir güne kalmaz o sitemkâr bakışın Yılmaz Karakoyunlu
Dehrin gülüşü sahte bu ezvâka inan yok İsmail Hakkı Nebiloğlu
Deli ırmak durulsun saz meclisi kurulsun Ali Şenozan