Rast Makaminda Eserler (1190 Eser)

Bir tatlı tebessüme kapıldı kandı gönül Abdülkâdir Gökmen
Bir tavr-ı zibâ yosma civandır Rızâ Efendi
Bir tesâdüfle nasılsa sevdi gönlüm pek seni Bîmen Şen
Bir uykuyu cânânla berâber uyuyanlar Râdife Erten
Bir vakte erdi ki bizim günümüz Sadettin Kaynak
Bir yalnız kalbim vardı hep hayâlle yaşardı Oktay Tem
Bir yaş gibi gözden süzülüp kalbime aktın İsak Varon
Bir yaz gecesi Çamlıca mehtâbına geldin Râkım Elkutlu
Bir yaz sıcaklığı öptüm avuçlarından Necdet Erdemli
Bir yolcu gibiydin gönül bahçemde Ali Şenozan
Bir yüzden idi yâr ile üslûb-ı muhabbet Abdürrahim Dede(Hâfız Şeydâ)
Birdenbire bir aşk bu sırasız zamansız Avni Anıl
Bitmeyen bir bekleyişle geçti yıllar böylece Nihat Adlim
Bitti acılarım senin yanında Selâhattin İçli
Bitti artık bu sevda sana uğurlar olsun Seyfi Güldağı
Biyâ ey âşkı tâ ber rûzigârı hişiten Meçhul
Biz âlûde-i sâgar-ı bâdeyiz Hâfız Post
Biz Atatürk çocukları yurdumuzun umutları Erdoğan Berker
Biz göçüp gitsek aşkımız kalacak Gültekin Çeki
Biz günahkâr kullarız Tanrı'm bizi bağışla Rıdvan Tandoğan
Biz şi'ri böyle söyledik Münir Nûrettin Selçuk
Biz volkanız Deryalarla çarpışırız sönmeyiz Sadettin Kaynak
Bıktım gam-ı hûbân-ı zamandan yeter olsun Arşak Çömlekciyan
Bırak beni beni bırak Kadri Şençalar
Bırak böyle kalalım bir dargın bir barışık Selâhattin İçli
Bırak dalında kalsın bana güller getirme Ali Şenozan
Boş yere ömrü tükettim dem-be-dem âvâreyim Alâeddin Yavaşça
Bu aşk bitti diye gezme âvâre Mediha Şen Sancakoğlu
Bu benim baht-ı siyâhım bana yâr olmayacak Arif Hikmet Gökoğlu
Bu dervişlik yoluna sıdk ile gelen gelsin Bekir Sıtkı Sezgin
Bu dünyânın sonu boş kalırsa viran kalır Erol Sayan
Bu gece rüyâma efkârlı gir Tuncay Yalın
Bu gönül tahtını kırdınsa da kurdun sayarım Zafer Oytun
Bu güzellik sana elbet soyundan Amir Ateş
Bu hüsn ile sen dilberâ bir bî-vefâ cânânesin Dede Efendi
Bu kadar yürekten çağırma beni Rüştü Şardağ
Bu karanlık geceler hep çile ile kalbimde dolar İsmail Baha Sürelsan
Bu koca yaşlı dünyâda biri sevenleri korur Fethi Karamahmudoğlu
Bu şarkıda gönlümün çırpınışı var Amir Ateş
Bu şeb hurşîd-i evreng-i risâlet geldi dünyâye Zâkirbaşı Ahmet Efendi
Bu seven kalbimi gör bendene şeydâ gibi gel Esin Seçkin
Bu zevk u safâ sahn-ı çemenzâre de kalmaz Lem'î Atlı
Bugün hâl-i firak-ı yâr ile bî-tâb ü giryânım Tevfik Bey (Kılıçcıoğlu)
Bugün hiç bakmadın ey mâh yüzüme Neyzen Mehmet Efendi
Bugün sensiz Meram pek neş'esiz durgun İsmail Baha Sürelsan
Bulan özünü gören yüzünü Refik Fersan
Bülbül uyanık uyuyormusun Sadettin Kaynak
Bulma bin türlü bahane üzme beni bahar dalım Mediha Şen Sancakoğlu
Bunca sevmek bir hatâdır sevgilim sen haklısın Faruk Şahin
Büyük Itrî'ye eskiler derler bizim öz mûsıkîmizin pîri Cinuçen Tanrıkorur