Rast Makaminda Eserler (1190 Eser)

Bana nasıl vaz geç dersin gönül senden vaz geçer mi Alâeddin Yavaşça
Başımı kaldırıp baktım semâya gurûbun rengini değişmiş gördüm Halûk Şâhin
Başka bir aşk istemez sevginle çarpar kalbimiz(MÜLKİYE MARŞI) Mûsa Süreyyâ Bey
Başkumandan ay sanki her Mehmetçik bir yıldız Pınar Köksal
Beklemekle geçen gün ne kadar uzun bilsen Süleyman Mertkanlı
Bekletme yeter artık hasretinle harâbım Necdet Dönmez
Belâ-yı firkatin cânâ hayâl oldu ... Sâdık Bey
Belki bir sabah geleceksin lâkin vakit geçmiş olacak Şekip Ayhan Özışık
Ben andıkça adını aşk açar kanadını Amir Ateş
Ben de tattım aşk denilen şarabı (AŞK ŞARABI) Alâeddin Yavaşça
Ben esîrim sana artık beni öldür beni yak Amir Ateş
Ben ham idim olgunlaştım Sadettin Çevik
Ben helâk olmayı dil erbabına tarz eylemem Ahmet Uzel
Ben isterim ki müslüman kadınları...(KADINLIK MEFKÛRESİ) Muallim İsmail Hakkı Bey
Ben kalender meşrebim güzel çirkin aramam Meçhul
Ben küskünüm feleğe düştüm bitmez çileye Bâki Duyarlar
Ben meydanda saklıyım Fethi Karamahmudoğlu
Ben sanırdım âlem içre hiç bana yâr kalmadı Mustafa Efendi (Çolakzâde)
Ben şehîd-i bâdeyim dostlar demem yâd eyleyin Sadettin Kaynak
Ben senin ellerin gibisini hiç görmedim Yılmaz Yüksel
Ben sevdâ dokuyorum yıllardır usanmadan Faruk Şahin
Ben severken niçin kaçtın Haydar Tatlıyay
Ben varım gözyaşında saçlarında tel benim Gündoğdu Duran
Ben yaralı ceylânım yaralı ceylân Zeki Duygulu
Bende sevda sevdada sır sırlarda sen Ertuğrul Ottekin
Benden aldıklarını sen geri vermiyorsun Bilge Özgen
Benden ayrılsan da sen uzaklaşsan da yine Abidin Gerçeker
Beni benden alıyor (BEKLEDİĞİM GÜN) İrfan Özbakır
Beni benden koparan tatlı elemler nerde Rüştü Eriç
Beni bu şarkı öldürecek göreceksin Amir Ateş
Beni bûyun ile gel mest ü rehâvî ediver Cinuçen Tanrıkorur
Beni dil-sîr ederken âh visâli Tatyos Efendi
Beni gönlüne alsan orda uyuyup kalsam Özgen Gürbüz
Beni ister köle ister mahkûm et Sümer Sâmi Güney
Beni sevmez bilirim de yine sevsin dilerim Arşak Çömlekciyan
Benim güzel bülbülüm bir tânecik şen gülüm Mehmet Reşat Aysu
Benim olsan seni bir gül gibi koklar sararım (YASEMEN)) Sadettin Kaynak
Benim serencânım sizde söylenir Oğuz Şenler
Benimsin yoktur bunun hiç bir çâresi Ahmet Uzel
Benzer mi mâha vech-i münîrin Leylâ Saz
Besteler kaldı yarım şarkılarda bu akşam Yılmaz Yüksel
Bildin duygumu benim yendin korkumu benim Yaşar Bedük
Bilgi bahçesinin gülü Tâhir Karagöz
Biliyorsun bir tanem sensin gönlümdeki yâr Pınar Köksal
Bilmedim hicrânımı dindirmeyi Nuri Halil Poyraz
Bilmem hatırlar mısın ikimizde çocuktuk Oktay Tem
Bilmem ki nedendir bana sen hor bakıyorsun Selânik'li Ahmet Efendi
Bilmem kime yâhut neye uyduk gittik Râkım Elkutlu
Bilmiyordum sevgiden bir gün haber verdin bana Rüştü Eriç
Bilmiyorum kız seni söyle kimsin sen bana Neveser Kökdeş