Rast Makaminda Eserler (1190 Eser)

Aşktan yana yazdım yaprak da tükendi Ali Şenozan
Asûde fikrim âvârelendi Hâfız Yusuf Efendi
Attın beni dünyâya garip kul diyerek Sümer Sâmi Güney
Avâre gönlüm sana düştü düşeli Nebahat Üner
Avcumdan bahtımı okuyan falcı üzülme sevdiğin gelecek dedi Celâl Abacı
Ay gülsün ufuktan sana sen bak ona gül de (RAKKASE) İsmail Baha Sürelsan
Aylar geçiyor sen bana hâlâ geleceksin Selâhattin Pınar
Aylar yıllar geçse de mevsimler değişse de Alâeddin Yavaşça
Aylardır çektiğim acılar dindi Aslan Hepgür
Aynaya yaklaşıp görmek istedim (AYNA ESKİ AYNA) Arif Sami Toker
Ayrıldı gönül şimdi yine bir tek eşinden Mehmet Yürü (Nasib'in)
Ayrılık şarkıları söylüyor bak rüzgarlar Seyfi Güldağı
Ayrılık vakti geldi sevgilim güle güle Hasan Dede Dinç
Ayrılık yazılmış n'eylersin sere Ertuğrul Yalçınkaya
Bâd-ı âhımdır sana te'sir eden Rif'at Bey
Badeler gelsin içilsin gönlüme neş'e saçılsın Ahmet Uzel
Bağ-ı aşkın andelîbi hazret-i üftâdedir Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Bahar erdi gönüllere Sabahattin Volkan
Bahar geldi çiçek açtı Bilge Özgen
Bahar geldi güzelim gülleri dermek gerek Turhan Taşan
Bahar gelir bülbül öter Drama'lı Hasan Hasgüler
Bahar kadar güzelsin Hasan Özçivi
Bahar oldu tabiat gülüyor için için Sadettin Kaynak
Bahar rengi gözlerin şirin tatlı sözlerin ümitlerim gibisin seveceğim birisin İrfan Özbakır
Bahar yeli gibi eser yorulmaz Suphi İdrisoğlu
Baharın gülleri açtı yine mahzundur bu gönlüm Drama'lı Hasan Hasgüler
Baharlar tez geçer yaz olmayınca Hasan Şanlıtürk
Bahçede güllerle görmüşler seni Burhan Durucu
Bahçeme kış hüznü çökmüş Necip Mirkelâmoğlu
Bahçende açılmış sana güller seni okşar Muzaffer İlkar
Bahçende safâ hükmediyorken solayım Rüştü Şardağ
Bahçendeki bülbülleri dinle güle âşık Alâeddin Yavaşça
Bahr-i cürme daldı zatım yâ Resûlâllah meded Mehmet Efendi (Eyyûbî)
Bahta isyân edip tâlihe küsüp Fethi Karamahmudoğlu
Bahtiyârım son demimde âteş-i can olmasa Lavtacı Hristo
Bahtıma bir ufuk geceme bir yıldızsın Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş
Bahtımda benim uğruna yanmak kaderim yar Ahmet Uzel
Bâis-i berbâdım oldu can yakıcı gözlerin Nubar Efendi(Kânûnî)
Bak şimdi ben hiç görmezsem onu ararım yolunu Ahmet Uzel
Bak şu kırlar hep yeşermiş Kâzım Nâmi Erdölen
Bakışın yaktı beni Bâki Çallıoğlu
Bakışları umutlu bâzı günler bulutlu Amir Ateş
Bakma bakma dayanılmaz gözlerinde öyle bir nâz Sadun Aksüt
Bakma cânân kusuruma ülfet etsen sen bana Agopos Alyanak
Bakma sakın kimseye öyle gülerek Erol Güldiken
Bakmayın dar-ı dilin hâline dildâra bakın Rüştü Eriç
Baktıkca gözlerine eririm ben eririm Ali Çankaya
Bana aşkımı sorma gönlüme sor Ziya Alşan
Bana aşkın yetişir başka tesellî dilemem Yılmaz Karakoyunlu
Bana benden yakınsın her zaman Kasım İnaltekin