Rast Makaminda Eserler (1190 Eser)

Yıldızlar oynaşıyor ışıl ışıl o nasıl göz Fethi Karamahmudoğlu
Yıldızların altında otur sâhili seyr et Ümit Gürelman
Yıllar geçse de aradan güzel yaratmış yaradan Suphi İdrisoğlu
Yıllar oldu şu gönlüm sevda nedir bilmedi Özgen Gürbüz
Yıllar sonra elime geçti onun mektubu İlgün Soysev
Yıllar süren aşkımız böylece son bulamaz İsmail Demirkıran
Yıllar var ben onu hiç unutmadım Kasım İnaltekin
Yıllar yılı hep yalvarır dururum Metin Everes
Yıllarca kederle yoruldum durdum Erdoğan Berker
Yıllarca senin uğruna hicran ile yandım Sâim Gümüş
Yok gayri bizlere uyku dinek vay Münir Nûrettin Selçuk
Yok mu cânâ âşıka hiç şefkatin Lem'î Atlı
Yok nigâh-ı iltifâtı âşık-ı âvâreye Abdülkerim Bey
Yokluğum üzdü mü bir tanem seni Orhan Kızılsavaş
Yoksun bu gece âh yine zehroldu şarâbım Zeki Müren
Yoksun diye bahçemde çiçekler açmıyor bak Erol Sayan
Yollara düşüyorum sen başlıyorsun Avni Anıl
Yollarını beklediğim adını hiç bilmediğim Sedat Erdoğdu
Yolunda gençliğim solsa da yine ... Muzaffer Uz
Yolunda gençliğim sönse de yine Fethi Karamahmudoğlu
Yoruldu gözler artık sevdiğini demekten Yusuf Nalkesen
Yüreğimin derdi çok ağlarım her gün sevdâsı ile Mustafa Ünal Yılmazer
Yüz çevirse sevdiğim bu bende-i bî-çâreden Rif'at Bey
Yüz yıl yüz yıl seninle olmak seninle yaşamak (ATATÜRK MARŞI) Kaya Bekat
Yüzlerce yıl geçmiş değil gibi Hasan Soysal
Yüzü gözü kapkara Hüseyin Sadettin Arel
Yüzüme bakarak gözleri nemli Alâeddin Pakyüz
Yüzündür cihanı münevver eden Dede Efendi
Zaman akıp gider bir an durmadan Aydın Oran
Zamanla ağarır insanda saçlar Pınar Köksal
Zannetme unuttum seni dil-sûz u elem-sâz Nebahat Üner
Zevki yok artık bu renksiz kapkaranlık günlerin Rüştü Eriç
Zincir kâr eylemez bizlere sofu Meçhul
Zülf ü zencîrin şu bahtım bağlıyor Ahmet Uzel
Zülf-i siyeh gönlümü hep bağlıyor Ahmet Uzel
Zülfünü perîşân etmiş serv-revânım geliyor Hamparsum Limoncuyan
Zülfünün târ-ı şuâı bâsıramdır şânesi Hâfız Mehmet Efendi (Ketânî)
Zülfünün zincirine bend eyledi şâhım beni Emin Ongan
Zümre-i hûbân içinde pek beğendim ben seni Kemânî Rızâ Bey
Zümrüt kıyılarda sisler gibisin Erdoğan Berker