Rast Makaminda Eserler (1190 Eser)

Allah Allah deyip ettik sefer Allah yekdir Sadettin Kaynak
Allah diyelim daim Mevlâ görelim n'eyler Fehmi Tokay
Almak dilersen bu dil-rübâyı Rif'at Bey
Aman Ayşe'm kunduranı tek tek bas Meçhul
Amasya'nın yalı boyu evleri İrfan Özbakır
Amed nesîm-i subh-dem tersem ki âzâreş küned Abdülkâdir-i Merâgi
An (On) çehre-i zîbâ-yı tü Acem'lerin
Anarım ismini daim yanarım sızlanırım İsmail Demirkıran
Andelîb-i sahn-ı aşka gülşenim Dellalzâde
Andım seni yine bugün hıçkırıklarla derinden Ahmet Uzel
Anılar sussun bu gece Erol Sayan
Anlamadın bu aşkı sen ne olursun yine sen Bilge Özgen
Anlat bana gül bahçesi gördün mü gül dikensiz Erdoğan Berker
Anlatayım hâlimi dildâre ben Tanbûri Ali Efendi
Anlattı erenler bir bahar değil Hayri Yenigün
Annem beni yetiştirdi bu ellere yolladı Rif'at Bey
Ararım seni her gün derdine yana yana Nevzat Akay
Arayu arayu bulam izini Halûk Pura
Ardından ne söylesem ifâdeler az gelir Güner Donat
Artarak gönlümün aydınlığı her sâniyede Cinuçen Tanrıkorur
Artık mümkün müdür sana inanmak Neveser Kökdeş
Artık sona erdi bülbülün devri Rüştü Eriç
Arz etsem acep hâlimi ol sevgili yâre Ömer Lütfi Dede
Arzun ne ise âgâh et beni Klârnetçi İbrâhim Efendi
Aşinâ-yı derd arar dil belki bir gün rast gelir Cinuçen Tanrıkorur
Aşığım dostlarım deliler gibi Amir Ateş
Âşık oldum inan sana Adnan Koray
Âşık oldur kim kılar cânın fedâ cânânına Hacı Arif Bey
Âşıka tân etmek olmaz müptelâdır n'eylesin Ekrem Güyer
Âşıkım dağlara kurulu tahtım (SON DİLEK) Fahri Kopuz
Âşıkların kaleminden dökülen bir şiirsin Alâeddin Şensoy
Aşk ağını öremezsek pembe düşler göremezsek İsmail Ötenkaya
Aşk bahçemde kalmadı ne yaprak ne bir çiçek Sadun Aksüt
Aşk çiçektir soldurursun umutverir güldürürsün Niyâzi Şengül
Aşk denilen ateşe yanalım mı Erol Sayan
Aşk elinden derde sal gönlümde binbir ... Özgür Ulaş Doğanoğlu
Aşk oduna yandı gönül Ali Şenozan
Aşka doymak ilk ölümdür kork sakın sen ey gönül Rüştü Eriç
Aşka düşmek iptilâdır firkati hem çok belâ Fehmi Tokay
Aşka düştüm âşık-ı âvâreyim Rahmi Bey
Aşka paydos demiş de kapatmışım defteri Fethi Karamahmudoğlu
Aşkı hüznümle yarattım bu gece Mildan Niyâzi Ayomak
Aşkı muhabbet gibi sandı gönül Suphi Ziyâ Özbekkan
Aşkım güzel cânânım güzel Neveser Kökdeş
Aşkın ateşi sönmeden Yılmaz Yüksel
Aşkın habîbim bizleri yaksın Sadun Aksüt
Aşkın içimde rüyâ kalbimde duya duya İrfan Özbakır
Aşkın o büyük dâvetini duy da nihâyet Sabahattin Volkan
Aşkınla cihan beste lûtfeyle inâyet kıl Hasan Efendi (Hatipzâkiri)
Aşksız hayat olmaz desem Bilge Özgen