Nikrîz Makaminda Eserler (259 Eser)

Ey gafil uyan rıhlet-i nâ-gâhı unutma Hüseyin Sadettin Arel
Ey hakîkat erenleri dost elinin rehberleri Dede Efendi
Ey kardeş yolcuyuz hazırlansana Muzaffer Ozak (Aşkî)
Ey misli cihanda olmayan yâr Muallim İsmail Hakkı Bey
Eylül'dü aylardan terkedip gittin A.Rezzak Tuğcu
Ferâyi'dir kızın adı Ferâyi Meçhul
Gazûbâne nigâhın bî-amandır Muallim İsmail Hakkı Bey
Gece gündüz zikrimiz Lâ İlâhe İllâllah Erdinç Çelikkol
Geçti eyyâm-ı şebâbım mihnet ü hicrân ile Kemânî Niyâzi Bey
Gel bahardan zevk alalım Mahmut Oğul
Gel benim rûhumun gerçek sesi Erdinç Çelikkol
Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş
Gelince çeşmine cânâ şarâb-ı nâb senin Yusuf Çelebi
Gelip geçti bilmedim kıymetini yılların İsmail Demirkıran
Gökyüzünde tüten olsam yeryüzünde biten olsam İsmail Demirkıran
Gölge iner çay başına çınardan Ali Ulvi Baradan
Gönlüm senin aşkın ile hem bezm-i safâdır İsmail Hakkı Nebiloğlu
Gönlüme düşünce hüznün gölgesi dertli çalıp durur sazın nağmesi Necip Gülses
Gönlüme tarifsiz hüzün veriyor gurbette ilk akşam sanki gözlerin Halil İbrâhim Taşkent
Gönül kapım açık sana gir artık Mediha Şen Sancakoğlu
Gönül ne için âteşlere yansın Fâize Ergin
Gönül sevdi bir duhteri Meçhul
Gönüllerde yer edenler Selâhattin İçli
Göreli gül yüzünü kalmadı akl ü sabrım Hüseyin Sadettin Arel
Gözden ırak olsan da gönül sendedir her dem Akın Özkan
Gözlerim sevgisiz bakmaktan bıktı Alâeddin Şensoy
Gözlerimde nur gibi yüreğimde kor gibi Mustafa Malay
Gözlerin deniz senin ... Kaya Öztaş
Gözlerin var sanki bitmez bir baharım var benim Akın Özkan
Gözünde yaşlarla karşıma çıkma Mediha Şen Sancakoğlu
Gül bahçesine girdim de güzel ne oldu Semahat Özdenses
Gül ruhu gibi seyr-i safâ-yı bağ olmaz Haham Şemoil Mendil
Güller açsın gülünce güzel yüzünde diye gül koymuşlar ismimi Fethi Karamahmudoğlu
Güllerin karşımda her an solmadan durmaktadır Cinuçen Tanrıkorur
Gün batmada solmakta sular bir de yanık saz Alâeddin Yavaşça
Güneş gibi şahsım olsa İsmail Demirkıran
Güneşin şavkı vurur dağlara yurdum yücelir Hasan Soysal
Hak bir gönül verdi bana ha demeden hayran olur Ahmet Hatipoğlu
Hani aşkın deme mâziyi bırak dinletme Hüseyin Sadettin Arel
Hasretle yaktın kavurdun yine attın beni derde Mediha Şen Sancakoğlu
Hayâlin dîdeden zâil olunca .. Muallim İsmail Hakkı Bey
Hayat güzel sen sevince Ziyâ Levent Topçuoğlu
Hep gelecek günlerde güzellik var sanılıyor Ömür Gençel
Hep güzel peşinden koşarsın gönül Yusuf Nalkesen
Her gün sevdâ çekip de gülünmüyor (HANİ BENSİZ ÖLÜRDÜN) Vefik Ataç
Hiç tasavvur etmez iken böyle dil-sûz firkati Muallim İsmail Hakkı Bey
Hüdâ davet eder elhamdülillah S.Eyyûbi Işıksal
İftirâkı câna yetti bakmıyor feryâdıma Muallim İsmail Hakkı Bey
İnâyet sensin yâ Resûlallah meded senden Cüneyt Kosal
İşimiz subh u mesâ cürm ü hatâ Hüseyin Sadettin Arel