Nikrîz Makaminda Eserler (259 Eser)

Bir hayâl oldu artık ne güzelmiş o günler Nihat Adlim
Bir tebessüm bence kâfi gültenim Rüştü Eriç
Bir umulmaz zamanda gel Suphi İdrisoğlu
Bir vakitler ufacıktım Meçhul
Bir volkandan yok bir farkım Fethi Karamahmudoğlu
Bir yâr sevdim etekleri yeldirme Amir Ateş
Bır vefasız yâr için kaç yıl ah ettin gönül Engin Çır
Bırak derdi kederi sana gülmek yaraşır Metin Everes
Bırakalım kırgınlığı unutalım dargınlığı İsmail Demirkıran
Bolu dağı duman duman Hüseyin Erbay
Bu hâlin ne diyorsun Meçhul
Bu sonbaharda deme sevgi hayâl Hasan Soysal
Bulanlar Hakk'ı buldu buldular can içinde Mümin Salman
Bülbül ne yatarsın yaz bahar oldu Erol Başara
Bunda gelen eğer pir ü civandır Cinuçen Tanrıkorur
Bürünür al tüllere yeşil palmiyelerin Yüksel Kip
Çam defne menevşe iğdeler kokan yelidir Fatma kız Bahri Altıntaş
Çamların altında sermest-i safâ bir şîvekâr Hüseyin Sadettin Arel
Çamurlu yollarda hep cefayı çeken kağnı Faruk Şahin
Cân ü gönülden seversen yalvar kul Allah'a yalvar Cüneyt Kosal
Candan bakışın rûhu sarıp nûr ediyor Akın Özkan
Cânı kullâb-ı ser-i zülfün çeker senden yana Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
Canım gülüm güzel gözlüm bir tânem Fethi Karamahmudoğlu
Çıksam dağların başına Meçhul
Çoban kaval çaldı sordu bülbüle Faruk Şahin
Çocuk düşünüyor bulut olsaydım keşke Alâeddin Yavaşça
Çok sev ki muhabbette yarış haktır efendim Akın Özkan
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Muallim İsmail Hakkı Bey
Dağ başında tüter duman Kadri Şençalar
Dağlara gün vurur Karadeniz'den Turhan Taşan
DedimDilber yanakların kızarmış Sadettin Kaynak
Deli gönül coşar gider her güzele koşar gider Alâeddin Yavaşça
Denizinle toprağınla taşınla Sadettin Çevik
Dervişlik baştadır tac'da değildir Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
Devrân içinde durdum nurlar içinde gördüm Kemal Batanay
Dil ceyş-i gamınla gehi virâneye benzer Ali Rızâ Efendi (Şeyh)
Dilber nigehin rûhumu gaşyeyledi gitti Hacı Bey
Diyorum ki bir yer olsa uzakta Orhan Kızılsavaş
Doğduğum şen köyümü ahşap olan evimi Kemal Olguncan
Dün geçti yanımdan bir yosma civan Refik Fersan
Duydum ki güzel sözlerinin hepsi yalanmış Sâim Gümüş
Elâ gözlü benli dilber Halûk Nâci Sürel
Elif kızın yüreğinde ateş var Bilge Özgen
Elinde deste güzel dilinde beste güzel Adnan Abana
Elmas senin yüzün gören Tanbûri Mustafa Çavuş
Emine'm erdin çağa Alâeddin Yavaşça
Erbâb-ı sûz eylese de hande bir zaman Rif'at Efendi(Hâfız-Molla)
Erdek Erdek güzel Erdek M.Kâmil Dürüst
Eşini kaybetmiş bir garip kuşum yuvamı yel almış Yücel Aşan
Ey âşıkan ey âşıkan hâl ile gevher bulmuşam Cüneyt Kosal