Nihâvend Makaminda Eserler (2169 Eser)

Ahû gözlüm böyle oyun duydum desem yalan olur İsmail Demirkıran
Ak saçlarıma değil gönlüme bak sevgilim Selahattin Erköse
Akacak sular geçecek rüzgâr yağmur kar geçecek Amir Ateş
Akdeniz Karadeniz Marmara göller Kaya Öztaş
Akıbet vîran edip gönlüm felek Nûman Ağa
Akıyor bir rengine damla damla ömrümüz İsmail Demirkıran
Aklım fikrim hep sende bu naz ne gün bitecek Uzman Sağlık
Aklım karışıyor kalbim tutuşuyor Yılmaz Yüksel
Aklımda sen fikrimde sen kalbimde rûhumda sen Drama'lı Hasan Hasgüler
Aklımı aldı bir nazlı güzel Mediha Şen Sancakoğlu
Aklımı başımdan aldı gözlerin Ferit Sıdal
Akşam oldu her tarafı kara mâtem bürüdü (BİR HASBIHAL) Fahri Kopuz
Akşam yine toplandı derinde (HAVUZ) Kaya Bekat
Akşama yakın gün batmadan birleşti yollarımız(HÜLYALI AKŞAMLAR) Osman Şenel
Akşamı getiren sesleri dinle (AYRILIK VAKTİ) Hüseyin Gökmen
Akşamı süzme deniz renginden gözüm yandı Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Akşamın kederiyle karardı mavi sular Alâeddin Yavaşça
Al bayrağımın matemi varmış o zamanlar Akın Özkan
Al dudaklı bahar gözlü tatlı dilli şirin sözlü Erdem Avcı
Al gözlerimi bak bana Câhit Atasoy
Al kırmızı dudağın pembe pembe yanağın İsmail Demirkıran
Alâm-ı firâkınla geçer günlerim ey yâr Melâhat Pars
Aldatır dudaklar inanma sakın Mediha Şen Sancakoğlu
Aldatmadığın kalmadı hâlâ da kaçarsın Muzaffer İlkar
Alem-i dilde aceb kâşânemiz var bizim Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Alemde eğer olmasa hercâî o mehveş Muallim İsmail Hakkı Bey
Alev alev yakıyorsun bakınca gözde senin gibisini görmedim Amir Ateş
Alev mi söyle nedir beni böylesi yakan Abdülkâdir Gökmen
Allah Allah Rabbünâ yâ men aynî sâdirî Meçhul
Allah'ı çok anmış kulun Zeki Altun (Hâfız)
Alnımda gül gibi kaldı bûsesi Râif Somer
Alsam Ada'nın dilberini çamlara gitsem Yesârî Asım Arsoy
Alsam bir iki bâde Temel Şükrü Doğru
Altaylardan kopup gelen bir ummânın özüyüm Selâhattin Altınbaş
Aman avcı vurma beni Meçhul
Aman ey gonce-i nevres-nihâlim Rif'at Bey
Ana çocuk sağlığı yaşamanın temeli İlgün Soysev
Ana harb ilân oldu Bîmen Şen
Andıkça adımı için ürperip Hüseyin Erbay
Ankara'lı bir sevgilim olmalı ben yoldayken saatleri saymalı Dursun Karaca
Anla artık anla beni unut bütün geçenleri (SON MEKTUP) Yıldırım Gürses
Anla artık bunu anla unut onu bitsin sevda Mustafa Malay
Anladım gülüşünden kız Göztepe'lisin sen Fethi Karamahmudoğlu
Anladım ne zor şeymiş seni sevmek meleğim Sibel Taşbaş
Anlaşılmaz büyük bir maksatla yolcuyuz hep hayat kervanında Gündoğdu Doğan
Anlat bana öğretmenim Selâhattin İçli
Anlatamam bu aşkın hikâyesi derindir Mustafa Çağlar
Anlattı erenler bir bahar değil Müfit Kuraner
Annesi dün Zeyneb'e Melek Yavrumdiyordu Mahmut Yivli
Aramıza girmesin hasret denen odu var Pınar Köksal