Nev-Eser Makaminda Eserler (88 Eser)

İçerimde koca bir dağ gizlidir Mahmut Yivli
İsteyen yârin hâk eder varın Meçhul
Kalbindeki nûr yüzünden yayılır bizi sarar Aydın Oran
Köpürsün bâdeler peymâneler fevvareler gelsin Şükrü Şenozan
Lâleler her yıl açar bak mest-i nâz hep uykuda İsmail Baha Sürelsan
Mecliste bu revnâk bu şetâret sana mahsus Kömürcüzâde Mehmet Efendi H.
Mutlu oldum ellerinde aşkı buldum gözlerinde İsmail Acar
Nâle-i can-gâhı cânan duymuyor Afet Mısırlıyan (Ûdî)
Nasıl edâ bilir ol dilber-i fedâyı görün Dede Efendi
Nâz ile süzdün o çeşm-i fülfülü Lâtif Ağa
Ne günlerdi o birlikte geçen demler seninle Ahmet Hatipoğlu
Ne irfandır veren ahlâka ulviyyet ne vicdandır Rüştü Eriç
Nev-eser bir şarkı yazdım yâd edin dostlar beni Bekir Sıtkı Sezgin
O güzel gözlerinin sihrine kandım bu gece Alâeddin Yavaşça
O nihâl-i nâzın âyâ saran âşinâsı var mı Kömürcüzâde Mehmet Efendi H.
Öyle bir âlemdeyim ki gam nedir kasvet nedir Halûk Recâî
Penbeler içinde güldün gül mü güldü sen mi güldün Fethi Karamahmudoğlu
Rakîbin şansı yâverdir üzüldüm kıskanıp kaldım Erdinç Çelikkol
Sanma bârân-ı bahar üstüne devrân ağlar Hâşim Bey
Sayd eyledi bu gönlümü bir gözleri âhû Tanbûri Ali Efendi
Sen güzellerden güzelsin ben se Mecnûn'dan beter Mediha Şen Sancakoğlu
Seni âh anmadan aşkınla yanmadan Neveser Kökdeş
Seni bir gurup gibi mehtap gibi seyretsem Suphi İdrisoğlu
Seni rüyâlarımda gördüğüm gün çok oldu Cevdet Çağla
Sesimde şarkısı aşkın figân olup gidiyor Suphi Ziyâ Özbekkan
Sevda damıtır kalpteki güller severek Akın Özkan
Sevdâ pınarında bir mola versek Uğur Güçlüten
Seyr edelden hüsn-i dîdârını hayrânım sana Hâşim Bey
Şimdi bahar gönlümde çünkü o yâr gönlümde Akın Özkan
Sığındım Cenâb-ı Rabbü'l-âlem'e Kâzım Baba
Sırdır senin aşkın bana bir sırr-ı ezeldir Neveser Kökdeş
Söndü neş'em söndü ömrüm yıldızım Rüştü Eriç
Süzdükçe çeşm-i nergisin Lâtif Ağa
Turna geçmez dağlarından bağrı yanmış gönlümün Metin Everes
Vaslın ile bir dem beni şâd eyle nigârım Muallim İsmail Hakkı Bey
Verd-i nâzım hasretinle ağlarım Muallim İsmail Hakkı Bey
Yine rüyâya çağırmak seni tek çâre güzel Rüştü Eriç
Zamanla küllenir bu aşk demişdim söndürmeye kıyamadım sevgilim Rüştü Eriç