Müsteâr Makaminda Eserler (84 Eser)

Mâhitâbım nûrunu göster karanlık bağrıma Şükrü Şenozan
Mânend-i hâle kol dolasam âfitâbıma Gevrekzâde Mustafa Ağa
Mecalim yok bir tek söze Sadettin Kaynak
Muhammed'den diğer yok vâsıl olmuş kab-ı kavseyn'e Fehmi Tokay
Ne güzelsin meleğim senden var bir dileğim Mustafa Nûri Efendi (Melekzet)
Ne olmuş ansızın Cem meclisinde Münir Nûrettin Selçuk
Ne yaptın ki bana söyle Bîmen Şen
Nev-nihâl-i hüsn-i ânsın her gören özler seni Selânik'li Ahmet Efendi
O güzel hüsnünü dünyâ seviyor cânânım Selânik'li Ahmet Efendi
O nev-resîde nihâlim ne serv-kamet olur Ebû-Bekir Ağa
Ömrün bu hazan mevsimi hep âh ile geçti Bilge Özgen
Perîşan bir güzellik var yine çeşm-i siyâhında Ziyâ Bey (Üsküdar'lı)
Sana dil mâh-i tâbânım yakıştı Dellalzâde
Saz ile ben ağlıyorken firkât-i cânânıma Selânik'li Ahmet Efendi
Şebâbet geçti artık zevk-i mâzî bir serâb oldu Sadettin Kaynak
Sen cennete gittin cehennem bize kaldı Akın Özkan
Sen geldiğin an meclise pervânen olur dil Semahat Özdenses
Sen gidersen bu gönül devleti nisyâna döner Mustafa Nâfiz Irmak
Seni sevmekte ben bî-ihtiyârım Lâtif Efendi
Sensiz doğacak günleri akşam biliriz Sâim Gümüş
Sevdâya düşmüş kâm almak ister her işvegerden Selânik'li Ahmet Efendi
Sevelim Hazret-i Mevlâna'yı Sâdettin Heper
Sevgi bağı Konya'da örün diyor Mevlâna Erdinç Çelikkol
Sevmez miyim ey şûh seni Sultan II.Mahmut (Adlî)
Son şarkı oldu haram hiç sorma azdı yaram Erdinç Çelikkol
Söyle ey dil bâis-i âhın nedir Şevkî Bey
Sunma mey serv-i hırâmınla serhoşlanırım Selânik'li Ahmet Efendi
Süzüldü dîde-i sevdâ-penâhın Selânik'li Ahmet Efendi
Tâ ezelden derbeder bir âşık-ı üftâdeyim Erdinç Çelikkol
Tagyir olunmuş güyâ (sanki) hevâsı Tatyos Efendi
Tiğ-i aşkı merhem edip derd-i bî-dermânıma Nihat Adlim
Varsın bu gönül kendini ateşlere yaksın Bahri Altıntaş
Yâre fâş et râzını amma dehânın duymasın Şerif Muhittin Targan
Zevk-i dilberle gönül düşme gama Bîmen Şen