Muhayyer Kürdî Makaminda Eserler (612 Eser)

Bu gidişle yollarımız ayrılır Pınar Köksal
Bu gönül sana kuldu aşk sundu sevgi sundu İlgün Soysev
Bu nasıl sevgi tanrım İsmail Akçapınar
Bu sevdalı gönülden bir güzel geldi geçti Abdülkâdir Salar
Bu sevgim tükenmez büsbütün büyür Fâruk Kestiren
Bu sevgiye gönlümü dar sanmıştım Bilge Özgen
Bugün güzelliğin üstünde yine Hasan Soysal
Bugün yine gözlerimde hayâlinin izleri var Mustafa Malay
Bülbül gibi âşık olma ... Hüseyin Gökmen
Bülbül gibi her şâm ü seher nâlelerim var Emin Ongan
Bülbülü öldürmek günahmış derler Mehmet Avcı
Bunca geçen yıldan sonra bırakıp da gidemezsin Sâlih Berkmen
Bunca güzel içinde birisi var ki Zekâi Tunca
Büsbütün terkedip çıkma dünyamdan Tahir Sıral
Bütün acıları bende dünyânın duman çökmüş dağ başları gibiyim Zekâi Tunca
Bütün dünyâ duysun diye-bu şarkıyı sana yazdım Alâeddin Şensoy
Bütün güfteler bütün şarkılar sana armağan Aydın Oran
Bütün insanları sevdim gönülden Ali Şenozan
Çaldıkça benim şarkımı kanunda güzel kız Nurhan Hekimoğlu
Can verirdim bir tek güzel sözüne Bilge Özgen
Cânâ kasd etmişse fettan gözlerin Vefik Ataç
Câna te'sir eylemiştir yâreler Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
Canda sakladım seni yeter cevrin çok bana Güner Erman
Çiçeğimsen kucak açan dalınım Mediha Şen Sancakoğlu
Çiçekler açmadı dalında kaldı Mustafa Ünal Yılmazer
Çiğdemim çiçeğim gonca meleğim Ali Şenozan
Çiğdemler dökülür o saçlarından Yaşar Bedük
Çisil çisil bir mehtâp huzmesindeydi yüzün Cinuçen Tanrıkorur
Çıktım Kozan'ın dağına Sedat Öztoprak
Çıktım yücesine seyrân eyledim Turhan Toper
Çocuk inancıyle melek sesiyle bir şarkı söyle de baharı getir İsmail Ötenkaya
Çubuğum yok yol üstüne uzatam Meçhul
Daha şimdiden özledim Zekâi Tunca
Dalar sâhilde gözlerin dalgalara derin derin Erol Sayan
Damarımda kan gibisin Kenan Günel
Delip geçer yüreğimi öyle bakışın var ki Atıf Baştuğ
Dememişler boş yere bir çiçekle yaz gelmez Teoman Önaldı
Derdimin dermânı sendedir diye F.Kaya Pınarses
Dertliye dinlettim çaldığım sazı Ümit Âşık
Dil esîr-i zülfün iken şivekâr Asdik Ağa
Dil-sûz eden ol âfeti tâb-ı nazarımdır Zekâî Dede
Dinliyorduk başbaşa dalgaların sesini Suphi Ezgi
Dinmiyor gönlümün hıçkırıkları Süleyman Mertkanlı
Diyorlar beyazmış birinin teni Mustafa Malay
Dudaklarında arzu kolarında yalnız ben Kutlu Payaslı
Dün geçmiştir geri gelmez Necip Gülses
Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden Sadettin Kaynak
Dünyâ dünyâ yalan dünyâ uyma dedim şeytana Necdet Varol
Dünyada güzellik var biçim biçim Mediha Şen Sancakoğlu
Dünyânın güzelliği senden arta kalandır Akın Özkan