Muhayyer Makaminda Eserler (324 Eser)

Görünce sevdi gönül inan vuruldu sana M.Ünal Yılmazer
Gözden cemâlin çün ırağ olu Rif'at Bey
Gözlerim gözlerini seyre dalsın Lem'î Atlı
Gözlerimde yaş diye sen duruyorsun İlgün Soysev
Gül ağlar bülbül ağlar bu dilin âh ü zârından Emin Akan
Güle gül demişler bülbüle bakmış Sadi Işılay
Güllere yazdım adını okuyanlar anlasın Kâzım Ünlütürk
Gün batarken allara morlara bürünür dağlar Fâiz Kapancı
Gün kavuştu su karardı beni üzme güzelim Udi Nevres Bey
Gün olur geceler ağarır sandım Fethi Karamahmudoğlu
Güneş gibi şahsım olsa Sadettin Kaynak
Gurbet elde yaman oldu hâlimiz Sadettin Kaynak
Güzeller içinde biricik sevdiğim Fadimem Necdet Varol
Habersiz gidiverdin vedâ bile etmeden Niyâzi Şengül
Hâl-i dilden kime şekvâ edeyim Hacı Arif Bey
Hâl-i siyehi gerden-i nâzik-terindedir Hacı Sâdullah Ağa
Hâlâ genciz gönlümüzde İrfan Doğrusöz
Hâlâ gönlüm bir güzelde Tanbûri Mustafa Çavuş
Hangi akşam gün batar da gözlerimden yaş... Özcan Korkut
Hayat budur giden gelmez Selâhattin İnal
Hayat tatlı bir rüya (Boş ver aldırma) Sadettin Kaynak
Hayrânım o güzel gözlerine cânânım ben senin Kemânî Serkis Efendi
Hengâm-ı safâdır yine sen nûş-i mey eyle Zekâî Dede
Her derdimi bir gizli nigâhınla unuttum Bîmen Şen
Her düştüğüm aşk yolunda Alâeddin Pakyüz
Her gün yeni bir naz yaratan yardan usandık Râkım Elkutlu
Her güzel bağından bir gül seçerdi Refik Fersan
Her hâlinle her şeyinle güzelsin (GÜNAH BENDE) Erol Sayan
Hezâr mihen ü meşakla yoruldu cism-i nizârım Bîmen Şen
Hiç çekinme vur sende şu gönlüme hançeri Metin Everes
Hiç şansım olmadı sevdadan yana Ziyâ Taşkent
Hicrân gecesi yâdın ile çok oyalandım Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde)
Hicrân-ı gam-ı yâre biraz eyle tahammül Rif'at Bey
Hoş gelir mutlak benim hâl-i melâlim çeşmine Muallim İsmail Hakkı Bey
Humârı yok bozulmaz meclisi meyhâne-yi aşkın Hacı Arif Bey
İçimdeki o yangından kalmadı hiçbir eser Alâeddin Yavaşça
İçimdeki sevginle bıraktığın gibiyim Sadun Aksüt
İlişti bir saçı Leylâ'ya gönlüm Hacı Arif Bey
İltimas etmeye yâre varınız Hacı Arif Bey
İnanıp vâ'dine bel bağlayamam Şevket Bey (Ûdî)
İndim yâr bahçesine yine düştüm yâreli (YÂRELİYİM YÂRELİ) Sadettin Kaynak
İpek saçlarını sal ki dağılsın Fethi Karamahmudoğlu
İpek şala bürünür lavantalar sürünür Yesârî Asım Arsoy
İşitin ey yârenler kıymetli nesnedir aşk S.Eyyûbi Işıksal
İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider Meçhul
İşte bahar açtı güller sevindi Şükrü Tunar
İşte seni seven benim Sadettin Kaynak
İstediğin gönlümse sevgilim sen üzülme Bilge Özgen
Kahrın bize kaldı işven ellere Hüseyin Coşkuner
Kalb-i mecrûha haber verme sakın yâresini Kemâl Bey