Muhayyer Makaminda Eserler (324 Eser)

Dil'de rast geldi de dildâre gönül Şerif İçli
Diller esîr-i bâde vü mahbûb değil mi Meçhul
Dönen mevsim gelen bahar sen misin Mehmet Nazmi Özalp
Dört mevsim içinde aşk ikliminde Ali Şenozan
Dün yine seninleydim bütün gün bütün gece Adem Şahin
Dünyâ değil bu mihnet yuvası Hacı Arif Bey
Düştükçe yolun bâd-ı sabâ kûy-i nigâre Muallim İsmail Hakkı Bey
Elmanın alına bak dön de bir dalına bak Sadettin Kaynak
Emirgân'ın (Yakacık'ın) gülleri şakraşır bülbülleri Burhânettin Deran
Erzincan'ın dağlarını aşar giderim Yesârî Asım Arsoy
Eserken meltem gibi udundaki nağmeler İsmail Demirkıran
Eşi yoktur bana bir sevgili vermiş ki felek Melâhat Pars
Esîr etti beni bir şûh-i gaddar Lâtif Ağa
Eski bir değirmen evimiz olsa Ali Şenozan
Esmerim kıyma bana Sadettin Kaynak
Evlerinin önü yoldur yolaktır _ (M.İ.H.B.'de)
Ey âteş-i gam bağrımı yak kanlı kebâb et Hacı Arif Bey
Ey bu bahçelerde esen eski şarkılar nerdesiniz Necmi Pişkin
Ey vefâsız böyle zâlim bilmiyordum ben seni Emin Akan
Ferâcemi giyemedim (Feracemin al yakası) Meçhul
Feryâda ne hâcet yürü bend eyle dehânın Tanbûri Ali Efendi
Gam-dîdeleriz sâkî sun bir dolu kab olsun Hacı Arif Bey
Geçmiyor eyyâm-ı mihnet gitmiyor benden melâl Nûri Şeydâ Bey
Geçti her anım günahla Zeki Altun (Hâfız)
Geçti ömrüm öyle üzgün derde koydun kalbimi Adil Bozkurt
Geçtiğin yoldur bu hâk üstünde bağım gülşenim Şükrü Şenozan
Gel benim şîvekârım açtı bak sonbaharım Meçhul
Gel yeter hicrinle artık dîdeler giryân olmasın İsmail Demirkıran
Geliyorsun geçiyorsun ne bir selâm veriyorsun Mahmut Oğul
Geminin kıçına yaydırdık halı Bîmen Şen
Gezdiğin bahçeler sînem dağıdır Râkım Elkutlu
Gezdim yürüdüm dün gece hicrânımı yendim Lem'î Atlı
Gide gide aman kundurama kum doldu Mahmut Es'ad Bey
Gideceğim gurbet eldir ya gelinir ya gelinmez Meçhul
Gidenin peşinden âh edip yanma Kâmuran Yarkın
Gökler perisi gibi pırıl pırıl Emine Sadettin Kaynak
Gökte arar iken yerde bulduğum Fethi Karamahmudoğlu
Gökte yıldız sayılır mı çiğ yumurta soyulur mu Meçhul
Gönlüm bir curcuna aşkım muhayyer Seyfi Güldağı
Gönlümde bülbül Fatma Nubar Tekyay
Gönlüme dolup da çağlayansın sen Ali Osman Güngör
Gönlümü o güzel ellerine bilerek verdim Şükrü Tunar
Gönül aşk ateşi yelpâzelendi Hacı Fâik Bey
Gönül âvâre kaldı yâr elinden Meçhul
Gönül bahardan uzak hayâl o yârdan uzak Fethi Karamahmudoğlu
Gönül dağlarıma kar yağdı yazın Erdinç Çelikkol
Gönül düşüp ham-ı geysû-yi yâre kalmıştır Yahyâ Nazîm Efendi
Gönül ikliminde fırtına bora Pınar Köksal
Gönülde dağ-ı hicrandan eser var Şevkî Bey
Gönülden gönüle bir yol var dediler Alâeddin Yavaşça