Muhayyer Makaminda Eserler (324 Eser)

Benim de vardı bir ümidim benim de bir emelim Mehmet Nazmi Özalp
Benim ey dilber-i sevdâ-eserim Bîmen Şen
Bî-huzûrum nâle-i mürg-i dil-i dîvâneden Abdülaziz Han(Sultan)
Bin renc ü elem toplanarak rûhuma dolsa Dürrî Tûran
Bin yıl oldu belki de seni görmeyeli özleyeli Turan Yalçın
Bir ceylâna pusu kurdum yakınımdan geçmedi Yesârî Asım Arsoy
Bir elif çekti yine sîneme cânân bu gece Hacı Sâdullah Ağa
Bir gönülde iki sevdâ sonu bilmem ne olur Ahmet Râsim Bey
Bir gün için ben olaydım yaradan Sadettin Kaynak
Bir gün sevdiğimi anlayacaksın (GÜCÜME GİDİYOR..) Ziyâ Taşkent
Bir incecik yolum gider Yemen'e Meçhul
Bir muhayyer şarkı yazdım yâd edin dostlar beni Aslan Hepgür
Bir safa bahş edelim gel bu dil-i na-şâde Münir Nûrettin Selçuk
Bir şarkıyı söylerken yaşarmışsa gözlerin Halûk Recâî
Bir siyah çevre dolaşmış gibi kirpiklerine Râkım Elkutlu
Bir vefâsız yâr elinden ben neler çektim neler Turan Yalçın
Bitmez gönlümde kederim çâresizim Nihat Adlim
Biz âşık-ı şeydâyız müştâk-ı cemâliz biz Cüneyt Kosal
Bıçak düşmez belinden Şevkî Bey
Bu çeng-ü çegane bana gerekmez Sadettin Kaynak
Bu çiçeklerden kim alır Sadettin Kaynak
Bu dağın mazıları çift gezer kuzuları _ (Der:Radife Erten)
Bu gece mehtabı koynuna almış Sadettin Kaynak
Bu kaçıncı mevsim gittin gideli İsmail Hakkı Özbilgin
Bu şahin nasıl şahin tüfeği var avı yok Burhan Bakışkan
Bu yaz Bebek'de gördüm bir yüzü ay güzel Rüştü Şardağ
Bugün ayın ondördü Meçhul
Bugün bayram eğlenelim gülelim zevk edelim Muzaffer İlkar
Bulamadım şu gönülden anlayan gönül hasta yürek hasta dil hasta Ömür Gençel
Bülbülüm gel de dile (ÇİLE BÜLBÜLÜM ) Sadettin Kaynak
Buldu gönlüm bir teselli vâde aldandıkca ben Mehmet Kasabalı
Çağlardım yücelerden düşemez oldum Turan Yalçın
Çağlayan sular gibi kalplere akışın var Bahri Altıntaş
Çalıma bakın efe'de iniyor tepeden Kenan Şavklı
Cânâ beni andınsa haber ver bu gece bâd-ı sabâya İsmail Hakkı Nebiloğlu
Cânâ sana âşık nice bir münhasır olsun İsmail Mâil
Çayır ince biçemedim Meçhul
Cemâlin hüsnüne canlar fedâdır yâ Resûlallah Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Çepçevre bahar içinde bir yer gördük Münir Nûrettin Selçuk
Çıkar yücelerden haber sorarım Meçhul
Çok değil mi bu cefalar bu edâlar bu naz güzelim Suphi İdrisoğlu
Cümle hüccâc ile giydik yine ihrâm-ı abâ Meçhul
Çünki bülbülsün gönül bir gülistan lâzım sana Bîmen Şen
Dağlar ağardı kardan haber gelmedi yardan Sadettin Kaynak
Dedim Bu kız ne güzel kız Nişanlıdır dediler Suphi Ziyâ Özbekkan
Derd-i hicrâna tabîbim bir devâ bilmez misin Tosunzâde Abdullah Efendi
Derd-mendim ey civan dermâna geldim ağlarım Ûdî Hâdi Efendi
Derdimden anlayanım bana acıyanım yok Sadettin Kaynak
Derdimden anlayanım bana acıyanım yok Meçhul
Devâ yokmuş neden bî-mâr-ı aşka Hacı Arif Bey