Halûk Recâî Gufteleri (21 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Kürdîlî Hicazkâr Ağlarım her bir nefeste hüzn-i hüsrânımla ben Halûk Recâî Şarkı Devr-i Hindî
Bûselik Benden uzaklaşınca bak nasıl soldu yüzün Halûk Recâî Şarkı Curcuna
Hüzzâm Bir hâlet-i mestâne ki saklanması pek zor Halûk Recâî Şarkı Aksak
Hisâr Bir yudum nûş eyle cânâ köhnemiş peymâneden Halûk Recâî Şarkı Devr-i Hindî
Şehnâz Bûselik Bir zamanlar reng-i çeşmânında buldum cenneti Halûk Recâî Şarkı Ağır Aksak
Bestenigâr Derdimi derd etmeğe derdin imkân verdi mi Halûk Recâî Şarkı Müsemmen
Hisâr Geçti hicranlarla ömrüm türlü yasla solmadım Halûk Recâî Şarkı Müsemmen
Isfahân Herhalde benim âleme gelmekte vebâlim Halûk Recâî Şarkı Semâî
Bûselik Kâinât-ı ufk-ı ümmîd de serap Halûk Recâî Şarkı Müsemmen
Bestenigâr Neden bülbüllerim susmuş seherde Halûk Recâî Şarkı Devr-i Hindî
Bûselik-Aşiran Öyle bir âlemdeyim ki gam nedir kasvet nedir Bekir Sıtkı Sezgin Şarkı Devr-i Hindî
Nev-Eser Öyle bir âlemdeyim ki gam nedir kasvet nedir Halûk Recâî Şarkı Devr-i Hindî
Neva Râh-ı aşka dâhil oldum ber-serîr ettin beni Halûk Recâî Şarkı Müsemmen
Neva Sana göstermesin Allah bunu bir an çekemezsin Halûk Recâî Şarkı Aksak
Hüseynî Sen gamlı hazan akşamı geçtin mi Boğaz'dan Halûk Recâî Şarkı Aksak
Bûselik Seni bir an görüvermek bana hicran oluyor Halûk Recâî Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Serde mihnet dilde feryâd sîne pejmürde harâb Halûk Recâî Şarkı Müsemmen
Hicâz Son bestemin âhengini duy bak ne hazindir Halûk Recâî Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Şimdi her zerremdesin gönülde cânımdasın Halûk Recâî Şarkı Müsemmen
Hicâz Yüreğin parçalanır hâl-i perîşânımı anma Halûk Recâî Şarkı Aksak
Hicâz Geçti hicranlarla ömrüm türlü yasla solmadım Erol Köker Şarkı Devr-i Hindî