Halifezâde Tâhir Efendi Gufteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Tâhir-Bûselik İyd-i ekberdir cemâlin nice can kurban olur Lâtif Ağa Şarkı Devr-i Revân
Arazbâr Bûselik Nice bir ey şûh-i cihan aşk ile nâlân olayım Hacı Sâdullah Ağa Beste Darbeyn