Hâdî Gufteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Sabâ Ah bu âşıklık ne müşkil kâr imiş Lâtif Ağa Şarkı Aksak
Segâh Taş atanlara da yok intikamın Hüseyin Sebilci(Hâfız) İlâhi Sofyan