Foça'lı Ali Bezmi Bey Gufteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Şedd-i Arabân Meclis-i mey sohbetim şen etti nûrun bu gece Mehmet Kasabalı Şarkı Devr-i Hindî
Kürdîlî Hicazkâr Mest etti beni bâde-i gül-fâm-ı muhabbet Mehmet Kasabalı Şarkı Sengin Semâî