Fitnat Hanım Gufteleri (3 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Hicâz Güller kızarır şerm ile ol gonce gülünce İbrâhim Ağa Ağır Semai Ağır Sengin Semâî
Hicâz Olmada diller rubûde gamze-i câdûsuna Abdülhalim Ağa Beste Hafif
Kürdîlî Hicazkâr Hayâl-i gamzesini sînede nihan buldum Servet Alî Şarkı Aksak