Fasîhî Gufteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Bestenigâr Derviş recâ-yı (nâgehânî-pâdişâhî) neküned Abdülkâdir-i Merâgi Yürük Semai Yürük Semâî