Fâik Ali Ozansoy Gufteleri (16 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Ferahnüma Benden ey ma'şûkam enzârın girîzan olmasın Hüseyin Sadettin Arel Şarkı Aksak Semâî
Hüzzâm Benden ey ma'şûkam enzârın girîzan olmasın Lem'î Atlı Şarkı Curcuna
Evc Bilmiyordum sevgiden bir gün haber verdin bana Fethi Karamahmudoğlu Şarkı Müsemmen
Hüzzâm Bir vecd-i cünûn-sâze düşüp el ele kalsak Sultan Vahdettin Şarkı Türk Aksağı
Mâhûr Gel bir daha gül rûyini aç handeni göster Selânik'li Ahmet Efendi Şarkı Sengin Semâî
Hicâz Gel bir daha gül rûyini aç handeni göster Bîmen Şen Şarkı Sengin Semâî
Hicâz Gel harâb-ı hasretim bilmez misin hicran nedir Bîmen Şen Şarkı Ağır Aksak
Sûz-i Dil Gel harâb-ı hasretim bilmez misin hicran nedir Rıdvan Lâle Şarkı Müsemmen
Hüseynî Hep nağme uçar neş'e doğar handelerinden Bîmen Şen Şarkı Sengin Semâî
Hicâzkâr Hicrân ile dil-hasteyim ümmid ile nâlân Bîmen Şen Şarkı Sengin Semâî
Mâhûr Sendedir hüsn-i cihan zevk-i nihan rûh-i revân Bîmen Şen Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Yıldızlı semâlardaki haşmet ne güzel şey Sâdi Hoşses Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Yüreğim çarpar işittikçe o mühtez sesini Nezahât Soysev Şarkı Curcuna
Hüseynî Zaman olur ki ânın hacle-i visâlinde Lem'î Atlı Şarkı Düyek
Rast Bilmiyordum sevgiden bir gün haber verdin bana Rüştü Eriç Şarkı Ağır Aksak
Beyâtî Gel harâb-ı hasretim bilmez misin hicran nedir Necmi Pişkin Şarkı Devr-i Hindî