Enverî (16.yy) Gufteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Hicâz N'ideyim sahn-ı çemen seyrini cânânım yok Hacı Sâdullah Ağa Yürük Semai Yürük Semâî
Rehâvi Yine ey rûh-i musavver kafes-i tende misin Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi) Beste Berefşan