Enverî Gufteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Nihâvend-i Kebir Rencîde sakın olma nigâh eylediğimden ey rûhleri mâhım Dede Efendi Yürük Semai Yürük Semâî
Uşşak Ey şehinşâh-ı serîr-i enbiyâ vü evliyâ Yusuf Çelebi Tevşih Sofyan