Dede Efendi Gufteleri (19 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Uşşak Ağlatırlar güldürürler çeşmim yaşın sildirirler Dede Efendi Şarkı Aksak
Rast Ağlatırlar güldürürler çeşmim yaşın sildirirler Baha Bey(Sermüezzin) Şarkı Aksak
Isfahân Âşık olalı sen yâre gönül Dede Efendi Şarkı Aksak
Bestenigâr Ben seni sevdim seveli kaynayıp coştum Dede Efendi Şarkı Curcuna
Beste-Isfahân Bir bülbül-i bağım ki ne zîr ü ne bemim var Dede Efendi Şarkı Ağır Aksak Semâî
Hicâz Dehr olmada bu sûr ile ma'mûr-ı meserret Hâfız Ahmet Efendi Beste Frenkçin
Bûselik Dehr olmada bu sûr ile ma'mûr-ı meserret Dede Efendi Yürük Semai Yürük Semâî
Rast Dil bir güzele meyl etti hele Dede Efendi Şarkı Sengin Semâî
Karcığar Girdi gönül aşk yoluna Dede Efendi Köçekçe Evfer
Uşşak Gitti de gelmeyiverdi Dede Efendi Şarkı Aksak
Sabâ Gitti de gelmeyiverdi Denizoğlu Ali Bey Şarkı Aksak
Beste-Isfahân Gülistân-ı ruhun seyr etmeğe uşşâk özenmişler Dede Efendi Şarkı Aksak Semâî
Ferah-Fezâ Kasr-ı Cennet Havz-ı Kevser âb-ı hay Dede Efendi Kâr Muhammes
Bûselik Olduk yine bu şevk ile mesrûr-ı meserret Dede Efendi Beste Remel
Karcığar Senin aşkın elemi yakıyor hep âlemi Dede Efendi Şarkı Düyek
Evc Söyleyin ol nev-civâne Dede Efendi Şarkı Aksak
Bûselik Sûr-i âlî (şâhî) eyledi âlâmı tay Dede Efendi Kâr Hafif
Hicâz Yine neş'e-i muhabbet dil ü cânımı etti şeydâ Dede Efendi Yürük Semai Yürük Semâî
Rast Yüzündür cihanı münevver eden Dede Efendi Şarkı Yürük Semâî