Abdülehad Nûri Gufteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Mâhûr Geldin geri gider misin elvedâ yâ şehr-i Ramazan Sadun Aksüt İlâhi Düyek