Abdülbâki Gölpınarlı Gufteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Sûz-i Dil Gurbet-ender-gurbet içre olmuşum cânâ garip Kaya Bekat Şarkı Müsemmen