Câhit Öney Gufteleri (63 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Müsteâr Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymânede İrfan Doğrusöz Şarkı Ağır Aksak
Hüzzâm Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymânede Arif Sami Toker Şarkı Müsemmen
Hüzzâm Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymânede Avni Anıl Şarkı Düyek
Ferah-Fezâ Bir gonca öperken dudağımdan yaralandım Suphi İdrisoğlu Şarkı Aksak
Nihâvend Bir tebessüm çok mudur beklersem ey kaşı hilâl M.Ayhan Zeren Şarkı Devr-i Hindî
Evc-Ârâ Edeyim ben sana tanburla refâkat güzelim Akın Özkan Şarkı Aksak
Uşşak Feleğin cevrini çektim yine feryâd edemem Sâmi Serimer Şarkı Aksak
Hicâzkâr Güzel senden neler çektim biraz insaf edip gelsen Ahmet Hatipoğlu Şarkı Curcuna
Segâh Güzel senden neler çektim biraz insaf edip gelsen M.Ayhan Zeren Şarkı Curcuna
Rast Her aşık olan ah mı eder baht-ı siyah mı Kâzım Nâmi Erdölen Şarkı Aksak
Hicâzkâr Her aşık olan ah mı eder baht-ı siyah mı Ahmet Aksoy Şarkı Aksak
Mâhûr Mâhuru ayırsak güzelim bence miyâna İsmail Baha Sürelsan Şarkı Aksak
Muhayyer Mâzi uyusun sandalın ardındaki izde Yücel Aşan Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Meleğimsin gonca gülümsün siyah gözlü perim Necmi Pişkin Şarkı Semâî
Nev-Eser Ne günlerdi o birlikte geçen demler seninle Ahmet Hatipoğlu Şarkı Curcuna
Nihâvend Ne günlerdi o birlikte geçen demler seninle Akın Özkan Şarkı Devr-i Hindî
Ferahnâk Sen ne söylersin ne söyler çeşm-i fettânın bana Akın Özkan Şarkı Müsemmen
Acem Aşîrân Söndü neş'em söndü ömrüm yıldızım Suphi İdrisoğlu Şarkı Semâî
Sûz-Nâk Yâr istese hicrânına dermân mı bulunmaz Akın Özkan Şarkı Aksak
Hicâzkâr Yâr istese hicrânına dermân mı bulunmaz Ahmet Hatipoğlu Şarkı Sofyan
Hicâz Söndü neş'em söndü ömrüm yıldızım Akın Özkan Şarkı Müsemmen
Nihâvend Edeyim ben sana tanburla refâkat güzelim Akın Özkan Şarkı Aksak
Hüzzâm Ne günlerdi o birlikte geçen demler seninle Rüştü Eriç Şarkı Düyek
Muhayyer Mâhuru ayırsak güzelim bence miyâna Rüştü Eriç Şarkı Aksak
Rast Ahu gibi bir baktı ümit verdi o gözler Rüştü Eriç Şarkı Sengin Semâî
Sûz-Nâk Rahmetdi görüp halimi pervane bana Rüştü Eriç Şarkı Sofyan
Hicâz Goncalardan goncasın sen handelerden handesin Rüştü Eriç Şarkı Müsemmen
Sûz-Nâk Geçti aman hayli zaman seveli Rüştü Eriç Şarkı Firengifer
Acem Aşîrân Meleğimsin küçücük elli yeşil gözlü perim Rüştü Eriç Şarkı Aksak
Hüseynî Halsizim menbaı meçhûl ismi meçhûl derdimin Rüştü Eriç Şarkı Ağır Aksak
Karcığar Elin avcumda çiçek taze mine Rüştü Eriç Şarkı Düyek
Nişâbûrek Her aşık olan ah mı eder baht-ı siyah mı Rüştü Eriç Şarkı Aksak
Rast-ı Cedîd Öksüz ettin bîmecâlim cân ü dilden inledim Rüştü Eriç Şarkı Müsemmen
Sabâ Yâr istese hicrânına derman mı bulunmaz Rüştü Eriç Şarkı Aksak
Sultânî-Yegâh Öfkelenmiş nazlı yârim eylemez kâr yalvarış Rüştü Eriç Şarkı Müsemmen
Sûz-Nâk Yıllar boyu ömrümce süren hatıralar Rüştü Eriç Şarkı Aksak
Şedd-i Arabân Anladım mâzi hayâl atî serap Rüştü Eriç Şarkı Semâî
Evc-Ârâ Bir gonca öperken dudağımdan yaralandım Rüştü Eriç Şarkı Aksak
Kürdi İşven güzel nazın güzel Rüştü Eriç Şarkı Raks Aksağı
Nev-Eser Söndü neş'em söndü ömrüm yıldızım Rüştü Eriç Şarkı Müsemmen
Nikrîz Bir tebessüm bence kâfi gültenim Rüştü Eriç Şarkı Düyek
Rast Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymânede İsmail Demirkıran Şarkı Devr-i Hindî
Şevk-Efzâ Ben şifa bekler iken gönlüme vurdun darbe Rüştü Eriç Şarkı Düyek
Şedd-i Arabân Mâzi uyusun sandalın ardındaki izde Rüştü Eriç Şarkı Aksak
Tâhir Gelecektin bana cânım o sözün n'oldu senin Rüştü Eriç Şarkı Aksak
Yegah Edeyim ben sana tanburla refâkat güzelim M.Sabri Akçagül Şarkı Aksak-Semâî
Hicâzkâr Rûhum aydınlandı kim fağfûra benzermiş teni Rüştü Eriç Şarkı Devr-i Hindî
Lalegül Bülbül figân edersin mevsim bahara erdi Rüştü Eriç Beste Lenk Fahte
Lalegül Neden gülden nasîbim yok neden düşmekteyim hâre Rüştü Eriç Ağır Semai Aksak Semâî
Evc Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymânede Rüştü Eriç Şarkı Müsemmen