Abdülbâki Baykara (Şeyh) Gufteleri (4 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Şedd-i Arabân Bâde-i vuslat içilsin kâse-i fağfurdan Fâize Ergin Şarkı Devr-i Hindî
Ferah-Fezâ Bağ-zâr-ı aşka girdim kokladım bir verd-i ter Osman Şevkî Uludağ Ağır Semai Aksak Semâî
Karcığar Çeşmânı o mehveşin elâdır Lem'î Atlı Şarkı Semâî
Mâhûr Nâr-ı hicrinle harâb-ender-harâb ettin beni Fâize Ergin Şarkı Ağır Aksak