Abdülazîz Efendi Gufteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Hicâz Ey gül-i yektâ-yı gülzâr-ı ümid Lâtif Efendi Şarkı Devr-i Hindî