Bekir Sıtkı Erdoğan Gufteleri (51 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Hicâz Benim yârim bezden kilim dokur Avni Anıl Şarkı Aksak
Hüzzâm Bezm-i ezel bahçesinde gördüğümüz rüyâ böyle Özcan Seyhan Şarkı Düyek
Nihâvend Bir yâr sevdim etekleri yeldirme Avni Anıl Şarkı Aksak
Evc Çırçır suyu gözyaşlarıdır aşkıma sel sel Amir Ateş Şarkı Sofyan
Hüseynî Derdi var dağların büyük bir derdi Amir Ateş Şarkı Düyek
Hüzzâm Diyemem derdimi bir başkasına Amir Ateş Şarkı Sofyan
Hüzzâm En tatlı şarkılara açıp ufka yelkeni Necmi Pişkin Şarkı Curcuna-Düyek
Acem-Kürdî Gel deniz bakışlım sel gibi çoş gel Amir Ateş Şarkı Düyek
Uşşak Gurbetten gelmişim yorgunum hancı Selâhattin İnal Şarkı Sofyan
Hüzzâm İstemem gülmesin artık bana tâlih yüzünü Amir Ateş Şarkı Düyek
Rast Kara gözlüm efkârlanma gül gayrı Gültekin Çeki Şarkı Aksak
Nihâvend Kuşadası'nda anılar vardır Münir Nûrettin Selçuk Şarkı Düyek
Mâhûr Mevsim bozuyor bağları bahtım yeni açmış Amir Ateş Şarkı Aksak
Şevk-Efzâ Nây'ım bir uzun çağrı ki gam çağlar içimde Fethi Karamahmudoğlu Şarkı Curcuna
Evc Artık deli gönlümdeki çarpıntı düzelsin Fethi Karamahmudoğlu Şarkı Aksak
Şehnâz Sustukça semâ kalbime hicrânı fısıldar Burhan Durucu Şarkı Türk Aksağı
Bûselik Sustukça semâ kalbime hicrânı fısıldar Ahmet Hatipoğlu Şarkı Aksak
Mâhûr Uzak uzak iki yıldız bakar gönülden gönüle Selâhattin İçli Şarkı Aksak-N.Sofyan
Nihâvend Yağmur dediler n'eyledi yağmur bana dost (KUŞ MEVSİMİ) Amir Ateş Şarkı Sofyan
Acem Aşîrân Yağmur ol bir acı sonbaharla gel Amir Ateş Şarkı Semâî
Sultânî-Yegâh Yaz mevsimidir aşka heveslendi gönlüm Erol Sayan Şarkı Aksak
Hicâz Yine bahar oldu bulandı çaylar Bahri Altıntaş Şarkı Nim Sofyan
Evc Cânân aradım sende meğer can imişsin sen Alâeddin Yavaşça Şarkı Aksak
Sûz-i Dil Artık ne o dün var ne o rüyâdan eser Alâeddin Yavaşça Şarkı Sofyan
Rast Titresin ney seslerinden Rüştü Eriç Şarkı Müsemmen
Hüseynî Dertli Fırat Amir Ateş Şarkı Sofyan
Hicâz Sen isteseydin ey dost bir özge çağ olurdu Erdinç Çelikkol Şarkı Düyek
Hüseynî İçimde bir dertli bülbül öter Yûnûs Yûnûs diye Erdinç Çelikkol İlâhi Düyek
Nikrîz Karaman'a hasretliğim üzüle üzüle bitmez İlgün Soysev Şarkı Düyek
Nikrîz Gel benim rûhumun gerçek sesi Erdinç Çelikkol Şarkı Nim Sofyan
Hüzzâm Gel deniz bakışlım sel gibi çoş gel Fevzi Demirkol Şarkı Sofyan
Hicâz İçimde bir dertli bülbül öter Yûnûs Yûnûs diye Amir Ateş İlâhi Düyek
Uşşak Yaz mevsimidir aşka heveslendi bu gönlüm Raşit Ceylân Şarkı Aksak
Nikrîz Bir yâr sevdim etekleri yeldirme Amir Ateş Şarkı Düyek
Hüzzâm Sen karşıma her özlediğim anda çıkarsın Münir Nûrettin Selçuk Şarkı Aksak
Hicâz Gariplik tuttu boynumdan büker Mevlâ'ya Mevlâ'ya Amir Ateş İlâhi Düyek
Nikrîz Savuşana yol var kavuşana kavşak Rüştü Eriç Şarkı Sofyan (Ağır)
Bestenigâr Sustukca semâ sanki o son anı fısıldar Rüştü Eriç Şarkı Aksak
Rast Bakmayın dar-ı dilin hâline dildâra bakın Rüştü Eriç Şarkı Düyek
Segâh Coşdu bir kez kaynıyor sînem neler taşmaz neler Rüştü Eriç Şarkı Ağır Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Varsın uyusun ömrü sorumsuz uyuyanlar Rüştü Eriç Şarkı Aksak
Acem Aşîrân Ben sende bulup kendimi yalnız sana verdim Rüştü Eriç Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Sen karşıma her özlediğim anda çıkarsın Rüştü Eriç Şarkı Aksak
Sabâ Savrulur aklım başımdan sen esersin her fasıl Rüştü Eriç Şarkı Semâî
Hüseynî Emine'm çeşme başında çekişi çekişi vermiş Rüştü Eriç Türkü Nim Sofyan
Segâh O bakışlardır eden ömrümü yıllarca heder Rüştü Eriç Şarkı Aksak
Nev-Eser Hangi esrârı tutsun bunca solgun bet-beniz Rüştü Eriç Şarkı Ağır Aksak
Şevk-Efzâ Şu gafil gözlerim devrânı hep beyhûde gezmişler Rüştü Eriç Ağır Semai Aksak Semâî
Beyâtî-Arabân Çok bilen gördüm ben asla görmedim hâlden bilen Rüştü Eriç Şarkı Semâî
Hüseynî Bir yâr sevdim etekleri yeldirme M.Sabri Akçagül Şarkı Curcuna