Bedri Ziyâ Aktuna Gufteleri (18 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Hüseynî Artık yetişir şimdi yeminlerle de kanmam Nuri Halil Poyraz Şarkı Sengin Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Bağlandı gönül bir güzele bağlar içinde Artaki Candan Şarkı Türk Aksağı
Kürdîlî Hicazkâr Bir gonca-i sevdâ gibisin Necmi Pişkin Şarkı Sengin Semâî
Uşşak Bir meleksin nûra gark olmuş ser-â-pâ gül-tenin Arşak Çömlekciyan Şarkı Ağır Aksak
Hicâzkâr Bir taraftan derd-i sevdâ bir taraftan hicr-i yâr Necmi Pişkin Şarkı Müsemmen
Kürdîlî Hicazkâr Gül gibi sînede çift goncelerin saklı iken Fahri Kopuz Şarkı Ağır Aksak
Hicâz Mahvolsun o tâli'ki canı tenden ayırdı Ûdî Şekip Memduh Bey Şarkı Aksak
Rast Neden bir çift gözün derdiyle çeşmim giryebâr oldu Fahri Kopuz Şarkı Semâî
Acem Aşîrân Neden bir çift gözün derdiyle çeşmim giryebâr oldu Lem'î Atlı Şarkı Müsemmen
Segâh Okunur gizli emel cilve edâ gözlerde Hamdi Tokay Şarkı Aksak
Acem Aşîrân O tebessüm o tavırlar o levendâne hıram İsmail Baha Sürelsan Şarkı Aksak
Zâvil Öldürdü yazık kendini bir gül için bülbül Kâzım Uz (Muâllim) Şarkı Sengin Semâî
Hicâz Severim her güzeli senden eserdir diyerek Lem'î Atlı Şarkı Curcuna
Hicâzkâr Severim her güzeli senden eserdir diyerek Nefîse Özses Şarkı Aksak
Şehnâz Süzdükçe güzel gözleri belliydi melâlin Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî) Şarkı Sengin Semâî
Karcığar Tîr-i çeşmânınla (müjgânınla) sayd ettin dil-i âvâreyi Selânik'li Ahmet Efendi Şarkı Ağır Aksak
Tâhir Yine bir aşk-ı emel-sûz ile giryân oldum Hüseyin Sadettin Arel Şarkı Sofyan
Hicâzkâr Yine bir aşk-ı emel-sûz ile giryân oldum Lem'î Atlı Şarkı Müsemmen