Abdurrahman Refia Ef. Gufteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Rast Bu şeb hurşîd-i evreng-i risâlet geldi dünyâye Zâkirbaşı Ahmet Efendi Tevşih Sofyan