_(İlk beyit Figanî-i Şîrazî) Gufteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Acem Aşîrân Ne hevâ-yı bağ sâzed ne kenar-ı kişt mârâ Dede Efendi Yürük Semai Yürük Semâî