Bağdad'lı Es'ad Efendi Gufteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Sûz-i Dil-Ârâ Çin-i geysûsuna zencîr-i teselsül dediler Sultan III.Selim (İlhâmî) Beste Hafif