Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. Gufteleri (73 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Dilkeş-Hâverân Be-hey bülbül nedir feryâd vâr eyle Hak'dan istimdâd Meçhul Durak Durak Evferi
Şedd-i Arabân Be-hey bülbül nedir feryâd vâr eyle Hak'dan istimdâd Suphi Ezgi Durak Durak Evferi
Hüzzâm Benim maksûdum âlemde değildir lâkin illâ Hû Hüseyin Sadettin Arel Durak Durak Evferi
Beyâtî Buyruk senin ferman senin Hüseyin Sadettin Arel Durak Durak Evferi
Kürdi Cenâb-ı Pâkine lâyık amel yok Hüseyin Sadettin Arel Durak Durak Evferi
Reng-i Dil Ey dertlilerin derdine dermân eden Allah Hüseyin Sadettin Arel Durak Durak Evferi
Şivenüma Hûdâyâ cümle âlem sana âşık seni özler Resûlullah Hüseyin Sadettin Arel Durak Durak Evferi
Hisâr-Bûselik Mevlâ'm senin âşıkların devrân ederler Hû ile Hüseyin Sadettin Arel Durak Durak Evferi
Hüseynî Nefse uyup râh-ı Hak'dan taşra çıkmak yol mudur Hüseyin Sadettin Arel Durak Durak Evferi
Sultan-ı Irak Olmayıcak senden atâ kul n'eylesin yâ Rabbenâ Hüseyin Sadettin Arel Durak Durak Evferi
Nişâbûrek Sehv ile olduysa günah Hüseyin Sadettin Arel Durak Durak Evferi
Şevk-Efzâ Tıynet-i âlemde konmasa eğer sevdâ-yı aşk Hüseyin Sadettin Arel Durak Durak Evferi
Evc Vuslat gibi ni'met mi olur Hüseyin Sadettin Arel Durak Durak Evferi
Çargah Âşıkın maksûdu ol mahbûb-i bî-hemtâ imiş Cinuçen Tanrıkorur Beste Devr-i Kebîr
Çargah Bülbül ki âşîyân-ı kadîmi koyup gelir Cinuçen Tanrıkorur Beste Lenk Fahte
Sabâ Kudûmun rahmet-i zevk-i safâdır Erdinç Çelikkol İlâhi Düyek
Rast Ey gülleri handân eden bülbülleri nâlân eden S.Eyyûbi Işıksal İlâhi Sofyan
Şehnâz Bana bu ten gerekmez can gerektir Sadettin Kaynak İlâhi Düyek
Nikrîz Bunda gelen eğer pir ü civandır Cinuçen Tanrıkorur İlâhi Düyek
Ferahnâk Bahar oldu yine açıldı güller Cinuçen Tanrıkorur İlâhi Düyek
Beyâtî Bağ-ı aşkın andelîbi hazret-i üftâdedir Cinuçen Tanrıkorur İlâhi Devr-i Revân
Gülizâr Be-hey bülbül nedir feryâd vâr eyle Hak'dan istimdâd Cinuçen Tanrıkorur İlâhi Sofyan
Bûselik Bizi insan eden sensin Cinuçen Tanrıkorur İlâhi Sofyan
Rast Bağ-ı aşkın andelîbi hazret-i üftâdedir Hüseyin Sebilci(Hâfız) İlâhi Müsemmen
Karcığar Cenâb-ı Pâkine lâyık amel yok Cinuçen Tanrıkorur İlâhi Düyek
Ferah-Fezâ Ey tâlib-i dîdâr olan gel Hakk'a pervâz edelim Seyfettin Efendi(Şehzâde) İlâhi Düyek
Hüseynî Elden çıkardık mâhımız eflâke çıksın âhımız Meçhul İlâhi Evsat
Hüseynî Ey Vahid ü Ferdü's-Samed Cinuçen Tanrıkorur İlâhi Sofyan
Hüseynî Hak'dan özge nesne yokdur gayrıdan ümmîdi kes Hâfız Post İlâhi Nim Evsat
Ferah-Fezâ Halâs et kalbimiz Hubb-ı Sivâdan... Seyfettin Efendi(Şehzâde) İlâhi Düyek
Müsteâr Her şeb terâvih taatı... Meçhul İlâhi Evsat
Karcığar Hûdâyâ cümle âlem sana âşık seni özler Resûlullah Cinuçen Tanrıkorur İlâhi Düyek
Dügâh İrişti hicrânın demi ey mâh-ı gufran elvedâ Meçhul İlâhi Evsat
Acem Kudûmun rahmet-i zevk u safâdır Hâfız Post İlâhi Evsat
Çargah Kudûmun rahmet-i zevk u safâdır Azîz Mahmud Hüdâî Hz. Tevşih Sofyan
Acem Aşîrân Lûtf eyleyip bir kez nazar eylerse ger sultânımız Zekâî Dede Durak Durak Evferi
Beyâtî Münâdiler nidâ eyler Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde) İlâhi Hafif
Karcığar N'eyleyeyim dünyâyı bana Allâh'ım gerek Zeki Altun (Hâfız) İlâhi Düyek
Acem Aşîrân Nûr ile doldu yine kevn ü mekân Ahmet Irsoy(Hâfız-Zekâîzâde) İlâhi Evsat
Sabâ Nûr ile doldu yine kevn ü mekân Meçhul İlâhi Düyek
Uşşak Nefse uyup râh-ı Hak'dan taşra çıkmak yol mudur Hacı Fâik Bey İlâhi Evsat
Hüseynî Bûselik N'eyleyeyim dünyâyı bana Allâh'ım gerek Doğan Ergin İlâhi Sofyan
Rast N'eyleyeyim dünyâyı bana Allâh'ım gerek Amir Ateş İlâhi Sofyan
Sabâ Olmayıcak senden atâ kul n'eylesin yâ Rabbenâ Dede Efendi İlâhi Ağır Düyek
Evc Ol ey Hüdâî subh u şam Meçhul İlâhi Evsat
Isfahân Sakın dünyâya aldanma Zekâî Dede İlâhi Düyek
Uşşak Sadr-ı cem'-i mürselin sensin ya Resûlallah Aslan Hepgür Tevşih Sofyan
Hüzzâm Seherde açılan güller nedendir.. Cinuçen Tanrıkorur İlâhi Düyek
Segâh Sadr-ı cem'-i mürselin sensin ya Resûlallah Hacı Arif Bey Tevşih Evsat
Hicâz Buyruğun tut rahmanın tevhîde gel tevhîde Şahabettin Efendi(Şeyh) İlâhi Sofyan