Abdullah Salâhî (Şeyh) Gufteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Ferah-Fezâ Ey kaşı-keman tîr-i müjen cânıma geçti Dede Efendi Beste Firengifer